FireDAC - wieloplatformowa biblioteka dostępu do baz danych

Uniwersalne łączenie się z danymi korporacyjnymi

FireDAC jest uniwersalną biblioteką dostępu do danych wykorzystywaną przy tworzeniu oprogramowania działającego na różnych urządzeniach, które łączą się z korporacyjnymi bazami danych. Dzięki swojej uniwersalnej architekturze, rozwiązanie pozwala na korzystanie z natywnego, szybkiego dostępu do danych zlokalizowanych w różnych platformach bazodanowych, w tym InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, DataSnap oraz NoSQL Database MongoDB i innych, z poziomu środowisk Delphi i C++Builder.

FireDAC jest wydajną i łatwą w użyciu warstwą pośrednią, wspierającą i upraszczającą dostęp do danych. Oferuje ona funkcjonalność potrzebną do tworzenia światowej klasy aplikacji wykorzystujących dane różnego typu. FireDAC dostarcza wspólne API do łączenia się z różnymi back-end'ami baz danych, bez konieczności rezygnowania z korzystania z unikalnych i charakterystycznych dla poszczególnych baz właściwości oraz bez uszczerbku na wydajności ich działania. Wykorzystaj FireDACa'a w aplikacjach Android, iOS, Windows oraz Mac OS X działających na komputerach PC, tabletach i smartphone'ach.

Funkcjonalność FireDAC'a w zależności od wersji RAD Studio, Delphi i C++Builder wersja Professional wersje Enterprise i Architect

Połączenia z lokalnymi / wbudowanymi bazami

FireDAC oferuje funkcjonalność z obszaru połączeń z lokalnymi / wbudowanymi bazami danych, w tym Microsoft Access, SQLite, InterBase ToGo / IBLite, InterBase (on localhost), MySQL Embedded, MySQL Server (on localhost), Advantage Database local engine, PostgreSQL (on localhost), Firebird Embedded oraz Firebird (on localhost).

Tak Tak

Połączenia z lokalnymi / wbudowanymi / zdalnymi bazami
Pełne wsparcie tworzenia połączeń z lokalnymi / wbudowanymi / zdalnymi bazami danych, w tym InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, DataSnap i wieloma innymi.

zakup dodatku FireDAC C/S Add-On Pack for Professional

Tak

 

FireDAC jest wydajną i łatwą w użyciu warstwą dostępu wspierającą i upraszczającą łączenie się z danymi, dostarczającą całą wymaganą funkcjonalność potrzebną do tworzenia wydajnych aplikacji bazodanowych. FireDAC ma jeden spójny interfejs API wykorzystywany do obsługi różnych systemów bazodanowych, bez rezygnowania z ich indywidualnych i unikalnych cech i uszczerbku dla ich wydajności. Korzystaj z komponentów FireDAC w aplikacjach Android, iOS, Windows oraz Mac OS X dostarczanych dla komputerów PC, tabletów i smartfonów.

 

Funkcjonalność FireDAC obejmuje

Silnik dostępu do danych

Pakiet FireDAC jest zbudowany w oparciu o wydajny silnik dostępu do danych. Ten lekki i elastyczny silnik może być wykorzystywany bezpośrednio z poziomu aplikacji. Zawiera on komponenty bazodanowe oraz warstwę niewizualną, dostępną jako elastyczne i zorientowane obiektowo API

 • Łatwe do użycia klasy dziedziczące z TDataSet, zawierające TADQuery, TADMemTable, TADStoredProc oraz TADTable
 • Zbiory danych FireDAC są kompatybilne ze zbiorami BDE oraz z komponentem TClientDataSet
 • Jeden z najszybszych zbiorów danych pamięciowych, obejmujący sortowanie, filtrowanie, agregowanie, indeksowanie, utrwalanie i wiele innych
 • Lokalny silnik SQL do wykonywania zapytań SQL na pamięciowych zbiorach danych

Wysocewydajny dostęp do danych

Dostęp do baz danych jest optymalizowany przy wykorzystaniu wielu różnych technik, często dostępnych jedynie w komponentach dedykowanych konkretnej bazie, umożliwiających natychmiastowy dostęp do danych.

 • Tryb Live Data Window pozwala na szybkie, dwukierunkowe nawigowanie po dużych zbiorach danych
 • Seryjne modyfikacja danych minimalizują obciążenie sieci i przyspieszają pracę aplikacji, dzięku funkcjom: Array DML (Data Manipulation Language) oraz Command Batches
 • Elastyczne i pełni kontrolowane pobieranie wierszy danych
 • Bezpośrednie wsparcie dla asynchronicznego wykonywania poleceń wraz z obsługą timeout'ów oraz możliwością przerwania wykonania
 • Automatyczne i efektywne generowanie poleceń UPDATE, INSERT oraz DELETE na bazie polecenia SELECT
 • Tryb Cached Updates (gromadzenia aktualizacji) z możliwością analizy powiązanych zmian w wielu zbiorach danych
 • Automatyczne obsługa pól autoinkrementowanych oraz pól numerowanych przez generatory i wyzwalacze (triggers)

Zunifikowane API

FireDAC zawiera wiele funkcji, które pomagają uniezależnić się od pojedynczej platformy bazodanowej, co pozwala w prosty sposób pisać kod "dopasowujący" się do wielu platform, niezależny od konkretnego dialektu. Funkcje tego typu to między innymi:

 • Rozszerzenia składni SQL o tłumaczone w locie sekwencje sterujące, wyrażenia wariantowe oraz makra
 • Unifikacja typów danych dzięki elastycznemu i konfigurowalnemu mapowaniu
 • Unifikacja raportowania o błędach, uwzględniająca zarówno błędy niezależne od systemów DBMS oraz błędy specyficzne dla danej platformy bazodanowej
 • Ujednolicone wsparcie dla transakcji, z oddzieleniem transakcji typu "read" i "update" oraz dostęp do pełnego wsparcia dla transakcji dla InterBase i Firebird
 • Wsparcie dla wielu kodowań Unicode i ANSI
 • Automatyczne przywracanie połączenia oraz ponowne jego ustanowienie w razie niestabilności środowiska
 • Praca w trybie bezpołączeniowym, umożliwiającym aplikacji kontynuowanie działania nawet bez fizycznego połączenia z bazą danych
 • Uniwersalne wsparcie dla zdarzeń i powiadomień wywoływanych przez serwer
 • Ujednolicone wsparcie skryptów SQL
 • Rozszerzone możliwości pobieranie informacji o metadanych

Wparcie natywnych sterowników

Oprócz uniwersalnego łączenia się z systemami DBMS, FireDAC wspiera także natywne sterowniki bazodanowe gwarantujące pierwszorzędny dostęp do zaawansowanych właściwości charakterystycznych i unikatowych dla każdej bazy danych.

 • Dostęp do specyficznego API i właściwości wielu baz danych:
  1. MySQL
  2. Microsoft SQL Server
  3. Oracle Database
  4. InterBase
  5. PostgreSQL
  6. DataSnap
  7. SQLite
  8. Sybase SQL Anywhere
  9. Microsoft Access
  10. IBM DB2 Server
  11. Firebird
  12. Advantage Database
 • Wsparcie dla usług takich jak tworzenie kopii zapasowych, przywracanie, zarządzanie bezpieczeństwem i wielu innych

Rozpocznij korzystanie z FireDAC już dzisiaj

Wprowadzenie do FireDAC

Kliknij ikonę koła zębatego na odtwarzaczu video, aby przełączyć oglądany film w rozdzielczość HD