Kup narzędzia Embarcadero
weź głośnik JBL GO lub Creative Sound Blaster Free w prezencie
(promocja obowiązuje od 12 do 23 czerwca 2017)

[ Sprawdź ceny ] [ Kontakt ]

 


Tylko teraz
 • przy zakupie narzędzi IDE Embarcadero w wersji Enterprise lub Architect otrzymasz bezprzewodowy głośnik Creative Sound Blaster Free gratis.
 • przy zakupie narzędzi IDE Embarcadero w wersji Professional otrzymasz bezprzewodowy głośnik JBL GO gratis.

Promocja Creative Sound Blaster Free
Wielofunkcyjny przenośny głośnik Bluetooth Sound Blaster Free oferuje doskonały dźwięk niezależnie od tego, jak jest ustawiony (pionowo czy poziomo). Głośnik automatycznie go koryguje. Przycisk LOUD, zwiększa głośność dźwięku i sprawia, że staje się bardziej przestrzenny. Głośnik pozwala na odtwarzanie muzyki do 10 godzin. Posiada klasę wodoszczelności IPX4, a wbudowany odtwarzacz MP3 pozwala odtwarzać muzykę bez konieczności parowania z innym urządzeniem (obsługa kart o pojemności do 32 GB).

Więcej o głośniku na stronie Creative
 
Promocja głośnik JBL GO
Głośnik JBL GO to kompletny zestaw typu wszystko-w-jednym: strumień audio jest przesyłany ze smartfonów lub tabletów z użyciem Bluetooth, a do tego jest zasilany akumulatorem pozwalającym na 5 godzin działania. Jest on także wyposażony w wygodny zestaw głośnomówiący z redukcją szumów, który pozwala na odbieranie telefonów bez potrzeby wyłączania głośnika.

Więcej o głośniku na stronie JBL


 

Produkty biorące udział w promocji:

 • RAD Studio 10.2 Professional / Enterprise / Architect
 • Delphi 10.2 Professional / Enterprise / Architect
 • C++Builder 10.2 Professional / Enterprise / Architect

Promocja dotyczy produktów zakupionych w okresie od 12 czerwca 2017 do 23 czerwca 2017.
Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System i Upgrade (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz odnowień subskrypcji (subscription renewal).

Szczegółowe zasady udziału w promocji określą regulaminy akcji promocyjnej: regulamin Promocji Creative Sound Blaster Free oraz regulamin Promocji JBL GO

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska 

Regulamin akcji promocyjnej "Promocja Creative Sound Blaster Free":

 1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1 [dalej "Spółka"].
   
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej to okres od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.
   
 3. Produkty objęte akcją promocyjną:
  • RAD Studio 10.2 Enterprise / Architect
  • Delphi 10.2 Enterprise / Architect
  • C++Builder 10.2 Enterprise / Architect
    
  Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System i Upgrade (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz licencji nabytych w ramach programu odnowień usługi subskrypcji).
   
 4. Akcja promocyjna polega na tym, iż kontrahent Spółki, który jest użytkownikiem końcowym produktów [dalej "Nabywca"], składa w Spółce zamówienie na produkt objęty promocją, za co otrzymuje - z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu - jako nagrodę bezprzewodowy głośnik Creative Sound Blaster Free [dalej "Nagroda"]. Jako Nagrody mogą być wydawane także inne przedmioty o zbliżonej wartości rynkowej oraz funkcjonalności.
   
 5. Każdy zamówiony przez Nabywcę produkt spełniający warunki promocji uprawnia do otrzymania Nagrody. Z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywca może otrzymać maksymalnie dwie Nagrody w trakcie obowiązywania promocji. Po wyczerpaniu maksymalnej liczby możliwych do otrzymania Nagród dla jednego Nabywcy, dalsze zakupy Nabywcy nie będą objęte promocją.
   
 6. Nagrody przysługiwać będą wyłącznie z tytułu zamówień złożonych w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania puli Nagród, jeśli nastąpi to przed zakończeniem Akcji promocyjnej. O wyczerpaniu puli Nagród Spółka ogłosi w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin.
   
 7. Nagrodami honorowane będą wyłącznie zamówienia, które zostaną w całości zrealizowane. Przez zamówienie zrealizowane w całości rozumie się zamówienie, na które została wystawiona faktura i za które Spółka otrzymała całkowitą zapłatę w podanym w fakturze VAT lub fakturze pro forma terminie płatności.
   
 8. Nagrody zostaną wręczone Nabywcom najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 r. za pokwitowaniem odbioru. W przypadku niemożności osobistego odbioru Nagroda zostanie Nabywcy doręczona za pomocą poczty kurierskiej z protokołem przekazania, który Nabywca zobowiązany jest podpisać i odesłać na adres siedziby Spółki.
   
 9. Nagrody są objęte gwarancją producenta, której termin biegnie od dnia nabycia Nagrody przez Spółkę. Wadliwe Nagrody muszą być zwrócone do Spółki razem z oryginalnym opakowaniem, bez którego nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Nagrody.
   
 10. Nabywcy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
   
 11. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana nastąpi przez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin. Udział Nabywcy w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
   
 12. Prawa i obowiązki Spółki oraz Nabywców określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 

Regulamin akcji promocyjnej "Promocja JBL GO":

 1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1 [dalej "Spółka"].
   
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej to okres od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.
   
 3. Produkty objęte akcją promocyjną:
  • RAD Studio 10.2 Professional
  • Delphi 10.2 Professional
  • C++Builder 10.2 Professional
    
  Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System i Upgrade (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz licencji nabytych w ramach programu odnowień usługi subskrypcji).
   
 4. Akcja promocyjna polega na tym, iż kontrahent Spółki, który jest użytkownikiem końcowym produktów [dalej "Nabywca"], składa w Spółce zamówienie na produkt objęty promocją, za co otrzymuje - z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu - jako nagrodę bezprzewodowy głośnik JBL GO [dalej "Nagroda"]. Jako Nagrody mogą być wydawane także inne przedmioty o zbliżonej wartości rynkowej oraz funkcjonalności.
   
 5. Każdy zamówiony przez Nabywcę produkt spełniający warunki promocji uprawnia do otrzymania Nagrody. Z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywca może otrzymać maksymalnie cztery Nagrody w trakcie obowiązywania promocji. Po wyczerpaniu maksymalnej liczby możliwych do otrzymania Nagród dla jednego Nabywcy, dalsze zakupy Nabywcy nie będą objęte promocją.
   
 6. Nagrody przysługiwać będą wyłącznie z tytułu zamówień złożonych w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania puli Nagród, jeśli nastąpi to przed zakończeniem Akcji promocyjnej. O wyczerpaniu puli Nagród Spółka ogłosi w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin.
   
 7. Nagrodami honorowane będą wyłącznie zamówienia, które zostaną w całości zrealizowane. Przez zamówienie zrealizowane w całości rozumie się zamówienie, na które została wystawiona faktura i za które Spółka otrzymała całkowitą zapłatę w podanym w fakturze VAT lub fakturze pro forma terminie płatności.
   
 8. Nagrody zostaną wręczone Nabywcom najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 r. za pokwitowaniem odbioru. W przypadku niemożności osobistego odbioru Nagroda zostanie Nabywcy doręczona za pomocą poczty kurierskiej z protokołem przekazania, który Nabywca zobowiązany jest podpisać i odesłać na adres siedziby Spółki.
   
 9. Nagrody są objęte gwarancją producenta, której termin biegnie od dnia nabycia Nagrody przez Spółkę. Wadliwe Nagrody muszą być zwrócone do Spółki razem z oryginalnym opakowaniem, bez którego nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Nagrody.
   
 10. Nabywcy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
   
 11. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana nastąpi przez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin. Udział Nabywcy w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
   
 12. Prawa i obowiązki Spółki oraz Nabywców określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.