SZKOLENIA
Komunikacja sieciowa

Cel szkolenia

Zdobądź wiedzę jak wymieniać informacje między aplikacjami stworzonymi w środowiskach Delphi lub C++Builder.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości rozszerzenia aplikacji o funkcje komunikacji bazującej na sieciowych protokołach TCP/IP oraz poznanie pakietu Indy, technologii WebBroker oraz wsparciu dla usług sieciowych dostarczanych w pakietach Delphi i C++Builder.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • możliwości i zastosowań popularnych protokołów sieciowych,
 • sposobów wykorzystania komunikacji sieciowej,
 • budowy nowoczesnych połączonych sieciowo aplikacji,
 • rozwoju sieci Internet,
 • wzorców i dobrych praktyk komunikacji sieciowej,
 • wykorzystanie pakietu Indy,
 • rozbudowy aplikacji o funkcje serwera sieciowego jak również klienta sieciowego,
 • wdrażania aplikacji serwerowych,
 • komunikacji z wykorzystaniem wzorca REST,
 • protokołu SOAP i komunikacji Web Services,
 • wykorzystanie serwerów Web-owych jako warstwy middle-ware (serwera aplikacyjnego).

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów Delphi i C++Builder, którzy tworzą lub planują tworzyć nowoczesne aplikacje pracującą w sieci Internet lub w sieciach lokalnych.
 • programistów chcących rozbudować funkcjonalność aplikacji o komunikację ze swoimi lub z innymi aplikacjami / serwisami albo budować takie rozwiązania i zdobywać wiedzę w tym zakresie

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
  Przegląd protokołów i standardów sieciowych
  Adresy IP, nazwy, wyszukiwanie i łączenie punkt-punkt. Wprowadzenie do protokołu TCP/IP oraz protokołów wyższego poziomu: HTTP, SMTP, FTP. Omówienie WWW i HTML, MIME, SSL ,SOAP, usług Web Services i REST.
  Wzorce sieciowej wymiany wiadomości
  Przegląd wzorców komunikacji między aplikacjami.
 2. Komponenty Indy
  Komunikacja TCP
  Komponenty TIdTCPClient i TIdTCPServer. Planowanie protokołu komunikacyjnego, przygotowanie wiadomości, wysyłanie i odbieranie, połączenia szyfrowane. Współpraca z bazami danych. Tworzenie serwera jako usługi systemowej.
  Serwer i klient HTTP
  Wykorzystanie komponentu TIdHTTP oraz TIdHTTPServer. Pobieranie danych z sieci. Stworzenie serwera i obsługa żądań i analiza parametrów. Metody wywołań: GET, POST, PUT, DELETE. Nagłówek wiadomości HTTP. Typ wiadomości i definicje MIME. Kontrola pobieranego strumienia. Cykl żądanie-odpowiedź w protokole HTTP. Wykorzystanie wzorca REST do przekazywania danych. Analiza możliwych scenariuszów wykorzystania w praktyce.
  Wysyłanie wiadomości e-mail
  Komponent TIdSMTP i obsługa protokołu SMTP, logowanie, połączenia szyfrowane. Przygotowanie wiadomości tekstowej, widomości HTML, załączanie grafiki i plików binarnych.
 3. WebBroker i serwery HTTP
  WebBroker i przesyłanie danych
  Zasady tworzenia i struktura serwera. Przetwarzania parametrów. Wysyłanie odpowiedzi tekstowej i binarnej oraz danych z bazy. Sposoby wdrażania serwerów WebBroker.
 4. Usługi Sieciowe w Delphi
  Wprowadzenie do Web Services
  Protokół SOAP i jego standardy. Wykorzystanie XML-a. Przesyłanie danych prostych i złożonych. Definiowanie interfejsu usługi sieciowej w języku WSDL. Możliwe scenariusze biznesowe.
  Serwisy Web Services w Delphi
  Udostępnianie metod przez usługę sieciową. Wykorzystane komponentu THTTPRIO. Przesyłanie informacji z bazy danych.

 

Warunki szkolenia

Czas:  2 dni
Cena:  1 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio XE
 • InterBase
 • SQL Server Express

Wymagania wstępne

 • Znajomość Delphi lub C++Builder
 • Umiejętność tworzenia aplikacji okienkowych w Delphi lub w C++Builder
 • Umiejętność tworzenia prostych aplikacji bazodanowych
 • Podstawowa znajomość języka SQL

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda