WAŻNE INFORMACJE
Aktualizacje i dodatki do narzędzi Embarcadero

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Wszystkie dodatki do narzędzi oraz aktualizacje produktów są udostępnianie nieodpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników

Zachęcamy Państwa do bieżącej aktualizacji zakupionych produktów. Wprowadzane poprawki umożliwiają jeszcze efektywniej korzystać z narzędzi i w efekcie szybciej i przyjemniej realizować codzienne zadania.

Aktualizacje i dodatki do produktów są dostępne na serwerze www.embarcadero.com. Pobieranie aktualizacji jest możliwe po zalogowaniu się na konto EDN (Embarcadero Developer Network), na którym został zarejestrowany Państwa produkt. Proszę sprawdzić swój login i hasło (zamiast login-u można również użyć adresu e-mail).

Klikając w http://www.embarcadero.com/downloads/upgrade.html zostaną Państwo przekierowani na stronę embarcadero.com.