CodeSite Studio 5

Rejestrowanie zachowania aplikacji zdalnych i lokalnych

Wykorzystaj szczegółowy wgląd w kod aplikacji oraz rozbudowany system rejestrowania zdarzeń w celu szybszego wyszukiwania problemów w kodzie wykonywanym lokalnie lub zdalnie. Wyjdź poza tradycyjne metody debugowania i analizuj wykonywanie kodu w działającej aplikacji, zbieraj dane z rożnych aplikacji w jednym logu, analizuj je w czasie rzeczywistym.

CodeSite

CodeSite for .NET i RAD Studio

CodeSite 5.0 wspiera najnowsze architektury programistyczne i zintegrowane środowiska programistyczne (IDE), w tym Embarcadero RAD Studio 10 Seattle i Visual Studio. CodeSite 5.0 wprowadza przemodelowany format przesyłania wiadomości, nowy i elastyczny format plików log, a także większe możliwości rejestrowania ważnych informacji dostarczanych przez aplikację .

Przykładowo, CS5 zawiera nową funkcjonalność TraceMethod, profiling timers, wsparcie formatu plików graficznych PNG i wiele więcej elementów. Dodatkowo wiadomości CodeSite mogą być teraz dostarczane i zapisywane w pliku log w skompresowanym formacie, który pozwala na ograniczenie wielkości wiadomości.

Jeśli dostarczasz natywne aplikacje 32-bitowe tworząc je w Delphi lub C++Builder, natywne aplikacje 64-bitowe korzystając z Delphi XE2 lub nowszej wersji lub zarządzasz aplikacjami opartymi o architekturę Microsoft .NET Framework, CodeSite będzie realizował Twoje potrzeby w obszarze rejestrowania zdarzeń.

Narzędzia Embarcadero

Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin Delphi 10.1 Berlin, C++Builder 10.1 Berlin
Embarcadero RAD Studio 10 Seattle Delphi 10 Seattle, C++Builder 10 Seattle
Embarcadero RAD Studio XE8 Delphi XE8, C++Builder XE8
Embarcadero RAD Studio XE7 Delphi XE7, C++Builder XE7
Embarcadero RAD Studio XE6 Delphi XE6, C++Builder XE6
Embarcadero RAD Studio XE5 Delphi XE5, C++Builder XE5
Embarcadero RAD Studio XE4 Delphi XE4, C++Builder XE4
Embarcadero RAD Studio XE3 Delphi XE3, C++Builder XE3, Delphi Prism XE3
Embarcadero RAD Studio XE2 Delphi XE2, C++Builder XE2, Delphi Prism XE2
Embarcadero RAD Studio XE Delphi XE, C++Builder XE, Delphi Prism XE
Embarcadero RAD Studio 2010 Delphi 2010, C++Builder 2010, Delphi Prism 2010
CodeGear RAD Studio 2009 Delphi 2009, C++Builder 2009

Narzędzia Microsoft

Microsoft Visual Studio 2012
Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft Visual Studio 2008

CodeSite - seminarium on-line (autor Ray Konopka)

Embarcadero CodeSite and Konopka Signature VCL Controls Launch Webinar

Przyłącz się do Raya Konopki i obejrzyj jego seminarium on-line (dostępne na żądanie) poświęcone wprowadzeniu do CodeSite Studio 5 w RAD Studio. Informacje związane z seminarium są publikowane w poniższym blogu. Obejrzyj teraz >

CodeRage 7, Ray Konopka - CodeSite Express vs CodeSite Studio

CodeSite jest zaawansowanym rozwiązaniem do debugowania i rejestrowania zachowania aplikacji, które pozwala programiście na dogłębny wgląd w sposób wykonywania kodu źródłowego. CodeSite Express, zawarte w RAD Studio, dostarcza podstawową funkcjonalność z obszaru rejestrowania zdarzeń, ale nie zawiera szeregu właściwości dostarczanych przez CodeSite Studio. Podczas prezentacji zaprezentowane zostały podstawowe właściwości CodeSite Express razem z kilkoma zaawansowanymi przykładami wykorzystującymi bardziej zaawansowaną funkcjonalność dostępną w CodeSite Studio. Obejrzyj teraz >.

Wyprobuj CodeSite Express już dzisiaj - gratis!

CodeSite Express zawiera główną funkcjonalność z obszaru rejestrowania zdarzeń, ale nie zawiera szeregu właściwości dostarczanych przez CodeSite Studio.

CodeSite Express jest zawarty w RAD Studio, Delphi i C++Builder.

Aby mieć dostęp do CodeSite Express z poziomu IDE, wybierz Tools > CodeSite.

CODESITE STUDIO 5 CODESITE EXPRESS 5
CODESITE LOGGING CLASSES X X
CODESITE DISPATCHER X
CODESITE VIEWERS X
USING TRACEMETHOD TO RECORD BOTH AN ENTERMETHOD AND EXITMETHOD MESSAGE WITH A SINGLE STATEMENT X
RECORDING TIME DURATIONS USING A BUILT-IN HIGH-PRECISION TIMER X
REMOTE DESTINATIONS (I.E. TRANSPORTING CODESITE MESSAGES TO A REMOTE MACHINE) X
HAVE LOGGING CLASSES DIRECTLY CONNECT TO A REMOTE CODESITE DISPATCHER X
SPECIAL EVENT IN LOGGING CLASSES TO HOOK INTO LOGGING PROCESS (VCL: ONSENDMSG; .NET: SENDING) X
SENDING COLOR, POINT, SIZE, RECTANGLE STRUCTURES X
SENDING BITMAPS, ICONS, IMAGES, SCREEN SHOTS X
SENDING COLLECTIONS X
SENDING CONTROLS, PARENTS, AND WINDOW HANDLES (WINFORMS) X
SENDING CUSTOM DATA AND THE ICODESITECUSTOMDATA INTERFACE X
SENDING TEXT FILES, FILES, AND STREAMS X
SENDIF METHODS X
SENDING SYSTEM INFO, MEMORY STATUS, AND STACK TRACE X
SENDING XML DATA AND XML FILES X
EXITMETHODCOLLAPSE METHOD X
EVENT LOG METHODS: LOGERROR, LOGEVENT, LOGWARNING X
WRITING VALUES TO THE CODESITE SCRATCH PAD X
.NET CONFIGURATION FILE SUPPORT X
… AND MUCH MORE! X

Ceny i dostępność

CodeSite Studio 5 jest dostępne w BSC Polska - zobacz cennik.

Nabywając pakiet CodeSite Studio 5 wymagane jest jednoczesne zakupienie rocznej usługi Update Subscription

Usługa Update Subscription

Otrzymuj aktualizacje, poprawki, wszystkie nowe wersje i wiele innych elementów dzięki usłudze Update Subscription.

Okresowe poprawki typu Hotfix
Poprawki typu hotfix dotyczą krytycznej funkcjonalności produktu i są wprowadzane tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie innego "obejścia" usuwającego zaistniałe błędy.

Bieżące aktualizacje
Naprawa błędów, wprowadzenie nowej funkcjonalności, zwiększenie wydajności środowiska.

Aktualizacje - ciąg dalszy
Bieżące aktualizacje dla najnowszej wersji oraz dwóch wcześniejszych wersji środowiska.

Wsparcie techniczne
Konsultacje telefoniczne oraz trzy (3) roczne incydenty zgłaszane przez www.

Upgrade do nowych wersji
Poprawki (patches) zgodności dla wszystkich głównych wersji IDE, np. zgodność RAD Studio XE8 z RAD Studio 10 Seattle itd. Nie musisz już kupować nowych wersji - otrzymasz je zawsze w ramach usługi Update Subscription jak tylko pojawią się na rynku.

Dostęp do programu Beta
Dostęp do beta wersji hotfix'ów, aktualizacji i nowych wersji.

Dodatkowe materiały
Ekskluzywne materiały techniczne i bonusowe dodatki.

FAQ

Licencja i usługa Update Subscription

Czy komponenty CodeSite oraz Raize Components (obecnie Konopka Signature VCL Controls) są dostępne dla użytkowników wcześniejszych wersji Delphi, czy tylko można z nich korzystać przy zakupie wersji 10 Seattle??
Wszystkie wcześniejsze wersje komponentów CodeSite oraz Raize Components są dostępne przy zakupie odpowiednio: Embarcadero CodeSite lub Konopka Signature VCL Controls.

Czy są dostępne pakiety Upgrade dla klientów Raize.com ?
Tak, proszę sprawdzić w cenniku.

Czy komponenty CodeSite Studio 5 będą działały w kolejnych wersjach Delphi / Rad Studio / C++Builder?
Tak - komponenty będą uaktualniane, tak aby były zgodne z przyszłymi wersjami RAD Studio, Delphi i C++Builder. Patche zgodności dla CodeSite Studio 5 są dostępne dla klientów, którzy mają wykupioną usługę Update Subscription dla CodeSite Studio 5

Czy wykupienie usługi Update Subscription dla RAD Studio, C++Builder lub Delphi obejmuje jednocześnie pakiet CodeSite Studio?
Nie. Kupując komponenty CodeSite Studio 5 trzeba nabyć zarówno licencję na pakiet, jak też roczną usługę Update Subscription dla CodeSite Studio 5. Usługa Update Subscription dla RAD Studio, Delphi lub C++Builder nie obejmuje komponentów CodeSite Studio 5.

Ogólne

Could CodeSite logs be sent by eg. Eurekalog when reporting errors so I could get the complete visits in different subroutines the last n visits eg by reporting entering and leaving methods etc.?
Yes, you could certainly do this.

For CodeSite is XML the only supported format? What about the JSON data structure? Is there support or plans for SendJSONData and SendJSONFile?
There is currently built-in support for XML data, but JSON support is available in a class helper and will be included in the future.
Yes, there are plans for both of these methods. BTW, in the last CodeRage Ray Konopka presented a class helper which allowed sending JSON to CodeSite.

Can the output of CodeSite be encrypted?
The architecture is there to support it, but there is no built-in encryption support (being investigated). So it is possibly to do the encryption yourself.

What about using CodeSite for A/B testing for mouse & keyboard movement and pauses?
You could absolutely log these events with CodeSite and than process the logs and use the timestamps to compare times for users for A/B testing.

My application interacts with many other external applications. Transactions between data sources are currently tracked in a log. Can Codesite help by showing live data flow?
Absolutely CodeSite can help with these use cases. For database operations, you could hook the before and after event handlers and send data to CodeSite logging for your database access. Use the CodeSite "dispatcher" to record information from several clients/apps and store them in a common log. Each message logged records each application, processID and thread - so that you can isolate an application and what parts of the app is doing. Synchronized message mode demo shows this very well.

Can CodeSite logging be used and deployed with mobile applications?
CodeSite currently supports VCL, FMX, and .NET frameworks, but is focused on Windows targets (Win32, Win64). Providing support for mobile targets is definitely something we want to address in the future.

Your mobile app could use AppTethering to communicate from iOS, Android, OSX and Windows to a Windows app that then calls CodeSite.