WAŻNE INFORMACJE
Licencje produktów firmy Borland / Embarcadero Technologies

W tym miejscu dostępne są oryginalne licencje dla nowych produktów Embarcadero, jak też tłumaczenia oryginalnych licencji dla starszych produktów firmy Borland / Embarcadero Technologies. Tłumaczenia nie zastępują oryginalnych licencji i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do producenta oprogramowania (obowiązującymi licencjami są LICENCJE ORYGINALNE zawarte w produktach).

Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie .pdf

PRODUKT WERSJA LICENCJA
RAD Studio 10.2 Tokyo RAD Studio 10.2 Tokyo, Delphi 10.2 Tokyo, C++Builder 10.2 Tokyo
RAD Studio 10.1 Berlin RAD Studio 10.1 Berlin, Delphi 10.1 Berlin, C++Builder 10.1 Berlin
RAD Studio 10 Seattle RAD Studio 10 Seattle, Delphi 10 Seattle, C++Builder 10 Seattle
RAD Studio XE8 RAD Studio XE8, Delphi XE8, C++Builder XE8
RAD Studio XE7 RAD Studio XE7, Delphi XE7, C++Builder XE7
RAD Studio XE6 RAD Studio XE6, Delphi XE6, C++Builder XE6
RAD Studio XE5 RAD Studio XE5, Delphi XE5, C++Builder XE5, HTML5 Builder XE5
RAD Studio XE4 RAD Studio XE4, Delphi XE4, C++Builder XE4, HTML5 Builder XE3
RAD Studio XE3 RAD Studio XE3, Delphi XE3, C++Builder XE3, HTML5 Builder XE3, Embarcadero Prism XE3
RAD Studio XE2 RAD Studio XE2, Delphi XE2, C++Builder XE2, RadPHP XE2, Embarcadero Prism XE2

Tłumaczenie licencji starszych produktów

PRODUKT WERSJA LICENCJA
3rdRail 1.0 i 1.1
All-Access Bronze / Silver / Gold / Platinum
C++Builder XE2 wszystkie wersje
C++Builder XE Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
C++Builder 2010 Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
C++Builder 2009 Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
C++Builder 2007 Enterprise / Enterprise Education / Professional / Professional Education
C++Builder 6 Personal
Professional
Enterprise
Trial
Delphi XE2 wszystkie wersje
Delphi XE Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
Delphi 2010 Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
Delphi 2009 Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
Delphi 2007 for Win32 Enterprise / Enterprise Education / Professional / Professional Education
RadPHP XE2 wszystkie wersje
RadPHP XE Standard / Academic / Trial
Delphi for PHP 2.0 Standard / Academic / Trial
Prism XE2 wszystkie wersje
Delphi Prism XE Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
Delphi Prism 2010 Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
Delphi Prism 2009 Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
InterBase SMP 2009 Server Edition / Desktop Edition / Developer Edition / ToGo Edition
InterBase 2007 Server Edition / Server Edition Dual Core / Desktop Edition / Developer Edition
JBuilder 2008 Turbo / Professional / Enterprise / Enterprise Trial
RAD Studio XE2 wszystkie wersje
RAD Studio XE Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
RAD Studio 2010 Architect / Architect Academic / Enterprise / Enterprise Academic / Professional / Professional Academic
RAD Studio 2007 Architect / Architect Education / Enterprise / Enterprise Education / Professional / Professional Education
Borland Enterprise Server 5.1
5.2
Trial
Borland Developer Studio 2006: C++Builder 2006, Delphi 2006, C#Builder 2006 Architect / Architect Education / Enterprise / Professional / Professional Education
C#Builder Personal / Professional / Enterprise
C++Compiler 5.5 Full version
C++Builder X Personal / Mobile / Developer / Enterprise / Studio for C++ / Trial
Delphi for PHP Standard / Academic / Trial
Delphi 2005 Personal / Professional / Enterprise / Architect / Education
Warunki wdrażania aplikacji w Delphi 2005
Delphi 8 Professional / Enterprise / Architect / Trial
Delphi 7 Personal
Professional
Enterprise / Architect
Trial
InterBase 7.1 Media Kit
(oryginał)
InterBase 7 Media Kit
(oryginał)
Media Kit Trial
(oryginał)
InterBase 6.0 Open Source
JBuilder 2007 Developer / Professional / Enterprise
JBuilder 2006 Fundation / Developer / Enterprise
(oryginał)
JBuilder 2005 Fundation / Developer / Enterprise
JBuilder X Fundation / Developer / Enterprise
JBuilder 9 Personal / Developer / Enterprise
JBuilder 8 Personal
SE
Enterprise
Trial
JDataStore 6.0
Kylix 3 Open Edition
Professional
Enterprise
Trial
Optimizeit ServerTrace 1.1
Optimizeit Suite 5.2
Turbo Turbo Delphi / Turbo Delphi for .NET / Turbo C++ / Turbo C#
Together Designer Community Edition
Edition for MS Visual Studio .NET
Architect Edition

Wersje Personal

Możliwość wykorzystania wersji Personal do zastosowań komercyjnych i niekomercyjnych przedstawia poniższe zestawienie

 
Osoba indywidualna -
wykorzystanie
Firma -
wykorzystanie
C#Builder Personal Download
(wersja z Internetu)
niekomercyjne
nie może uzyskać licencji
C#Builder Personal
(wersja pudełkowa)
komercyjne
nie może uzyskać licencji
C++Compiler 5.5
komercyjne
komercyjne
C++Builder 6 Personal
niekomercyjne
nie może uzyskać licencji
C++BuilderX Personal
komercyjne
nie może uzyskać licencji
Delphi 7 Personal
niekomercyjne
nie może uzyskać licencji
Delphi 2005 Personal
komercyjne
nie może uzyskać licencji
JBuilder 8 Personal
niekomercyjne
nie może uzyskać licencji
JBuilder 9 Personal
komercyjne
nie może uzyskać licencji
JBuilder X Foundation
komercyjne
komercyjne
JBuilder 2005 Foundation
komercyjne
komercyjne
JBuilder 2006 Foundation
komercyjne
komercyjne
Kylix 3 Open Edition
Open Source
(zgodnie z licencją GPL)
Open Source
(zgodnie z licencją GPL)
Turbo Explorer (Delphi for Win32, Delphi for .NET, C++, C#)
komercyjne
komercyjne