WAŻNE INFORMACJE
Seminaria on-line (webinars)

Zachęcamy do obejrzenia nagranych seminariów on-line:

Temat Prowadzący Termin Rejestracja
RAD Studio XE7 - nowe usługi Enterprise Mobility Services Bogdan Polak 8 grudnia 2014 odtwórz video
RAD Studio XE7 – FireUI: tworzenie interfejsów użytkownika dla wielu urządzeń o różnych parametrach Bogdan Polak 1 grudnia 2014 odtwórz video
RAD Studio XE7 - nowa biblioteka programowania wielowątkowego Bogdan Polak 24 listopada 2014 odtwórz video
Mobile DataSnap Bogdan Polak 2 grudnia 2013 odtwórz video
Mobilne aplikacje bazodanowe Bogdan Polak 25 listopada 2013 odtwórz video
Aplikacje bazodanowe FireDAC Bogdan Polak 18 listopada 2013 odtwórz video
Projektowanie mobilnego UI Bogdan Polak 12 listopada 2013 odtwórz video
Delphi dla iOS - jak zacząć Bogdan Polak 4 listopada 2013 odtwórz video
Delphi dla Androida - jak zacząć Bogdan Polak 28 października 2013 odtwórz video
REST Client w XE5 Bogdan Polak 21 października 2013 odtwórz video
Podsumowanie seminariów - czerwiec 2013 Bogdan Polak 24 czerwca 2013 odtwórz video
Technologia FireMonkey Bogdan Polak 17 czerwca 2013 odtwórz video
Technologia DataSnap Bogdan Polak 10 czerwca 2013 odtwórz video
Wprowadzenie do FireDAC Bogdan Polak 3 czerwca 2013 video wkrótce
Co nowego w RAD Studio XE4 Bogdan Polak 27 maja 2013 -
Visual LiveBindings Bogdan Polak 8 października 2012 Odtwórz video

RAD Studio XE7 - nowe usługi Enterprise Mobility Services

Termin:

8 grudnia 2014, 11:00-12:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Zapraszamy do udziału w seminarium on-line poświęconym najnowszemu rozwiązaniu programistycznemu - RAD Studio XE7!

Usługi Enterprise Mobility Services (EMS) to nowe rozwiązanie przygotowane „pod klucz” dla współczesnych wzajemnie połączonych a jednocześnie rozproszonych geograficznie aplikacji.

Podczas swojej prezentacji Bogdan Polak omówi możliwości podłączania aplikacji desktopowych i mobilnych do gotowej platformy serwerowej udostępniającej przez interfejsy REST funkcje biznesowe i dane.

RAD Studio XE7 – FireUI: tworzenie interfejsów użytkownika dla wielu urządzeń o różnych parametrach

Termin:

1 grudnia 2014, 11:00-12:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Zapraszamy do udziału w seminarium on-line poświęconym najnowszemu rozwiązaniu programistycznemu - RAD Studio XE7!

RAD Studio pozwala na zwielokrotnienie rezultatów pracy programisty dzięki funkcjonalności FireUI, umożliwiającej zespołowi szybkie dostarczanie natywnych aplikacji dla komputerów PC, tabletów, smartphonów a nawet urządzeń przenośnych jak Google Glass, z wykorzystaniem pojedynczej bazy kodu.

Podczas swojej prezentacji Bogdan Polak omówi jak stworzyć wspólną formatkę typu master oraz dopasować widoki dedykowane wybranym platform z uwzględnieniem specyficznych właściwości urządzeń.

RAD Studio XE7 - nowa biblioteka programowania wielowątkowego

Termin:

24 listopada 2014, 11:00-12:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Zapraszamy do udziału w seminarium on-line poświęconym najnowszemu rozwiązaniu programistycznemu - RAD Studio XE7!

Równoległe wykonywanie kodu pozwala na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych procesorów wielordzeniowych. Podczas swojej prezentacji Bogdan Polak omówi nową bibliotekę programowania wielowątkowego dostępną w RAD Studio XE7.

Mobile DataSnap

Termin:

2 grudnia 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Według wielu specjalistów przyszłość aplikacji biznesowych to przede wszystkim rozwiązania mobilne. Systemy tego typu są zazwyczaj zbudowane w oparciu o architekturę wielowarstwową, czyli do komunikacji z bazą danych wykorzystywane są serwery pośrednie.

Delphi i C++Builder XE5 w wersji Enterprise lub wyższej pozwalają w prosty sposób budować takie serwery pośrednie oparte o technologię DataSnap. Podczas seminarium pokażemy jak stworzyć serwer DataSnap oraz jak połączyć się z nim z aplikacji mobilnych Android i IOS.

Mobilne aplikacje bazodanowe

Termin:

25 listopada 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Nowo oferowane w wersji XE5 możliwości tworzenia aplikacji mobilnych mają przede wszystkich wspomóc programistów w błyskawicznym tworzeniu mobilnych aplikacji biznesowych, które jako jedną ze swoich podstawowych funkcji mają przetwarzanie informacji pobieranych z baz danych.

Podczas seminarium omówimy jakie możliwości bazodanowe oferują platformy mobilne Android i iOS oraz jak można je wykorzystać w Delphi. Pokażemy jak budować aplikacje łączące się z bazami danych za pomocą komponentów FireDAC, jak przenieść komponenty bazodanowe i kod z desktopowych aplikacji VCL do projektów mobilnych oraz jak budować w nowy sposób połączenia.

Aplikacje bazodanowe FireDAC

Termin:

18 listopada 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Wersja XE5 jako pierwsza została w pełni zintegrowana z pakietem FireDAC, znanym wcześniej jako AnyDAC. Przez wielu programistów uważana jest za najlepszą platformę bazodanową dla Delphi i C++Buildera. Począwszy od XE5 ograniczony jej wariant jest dołączany także do wersji Professional środowisk programistycznych Embarcadero. Istotne jest również to, że FireDAC jest podstawową platformą pozwalającą pisać bazodanowe aplikacje mobilne.

Podczas seminarium pokażemy jak korzystając z FireDAC tworzyć aplikacje bazodanowe współpracujące, bez modyfikowania kodu źródłowego, z wieloma różnymi serwerami baz danych.

Projektowanie mobilnego UI

Termin:

12 listopada 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Aktualnie zdecydowana większość aplikacji tworzonych w Delphi powstaje w oparciu o dobrze znaną i lubianą przez programistów platformę VCL, która chociaż jest bardzo wygodna to jednak pozwala na tworzenie jedynie aplikacji dla systemu Windows.

Począwszy od wersji XE2 (wprowadzonej pod koniec roku 2011) w RAD Studio pojawiła się nowa platforma programistyczna FireMonkey, która mimo ogromnego podobieństwa do swojego "starszego brata" ma dużo istotnych różnic. Zmianie uległ również sposób projektowania aplikacji.

W pierwszej połowie 2013 roku została wprowadzona mobilna wersja FireMonkey pozwalająca tworzyć aplikacje dla systemów iOS, a ostatnio również Android.

Celem seminarium jest wsparcie programistów korzystających z mobilnego FireMonkey oraz wskazanie różnic i podobieństw w stosunku do VCL’a. Pokażemy także jak różnią się zasady tworzenia interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnych w porównaniu z aplikacjami desktopowymi.

Delphi dla iOS - jak zacząć

Termin:

4 listopada 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Delphi XE5 umożliwia tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych. Pozwala w prosty sposób aplikację zaprojektowaną dla systemu Android przystosować do systemu iOS. Dzięki platformie FireMonkey dostosowanie takie wymaga jedynie kilku prostych kroków.

Podczas seminarium pokażemy co jest wymagane do stworzenia aplikacji dla platformy iOS, w jaki sposób testować ją na symulatorze oraz umieścić na urządzeniu (iPhone lub iPad) oraz w sklepie AppStore. Na co należy zwrócić uwagę przy tworzeniu aplikacji, aby mogły one działać na dwóch platformach iOS i Android (a w przyszłości na kolejnych).

Delphi dla Androida - jak zacząć

Termin:

28 października 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

Jeśli tworzysz aplikacje desktopowe w Delphi, a jesteś zainteresowany dostarczaniem rozwiązań mobilnych dla platformy Android, powinieneś wziąć udział w naszym seminarium. Podczas pokazu poznasz jakie możliwości daje nowe środowisko Delphi XE5 oraz zobaczysz jak optymalnie skonfigurować stanowisko pracy programisty rozwiązań mobilnych (do czego potrzebne jest Android SDK, jak połączyć tablet, smartphone lub emulator do Delphi oraz jak uruchamiać i testować tworzone aplikacje). Omówimy również dostępną w Delphi dokumentację, przykłady i materiały szkoleniowe obejmujące programowanie aplikacji mobilnych.

Zapraszamy również programistów C++ do poznania już dzisiaj możliwości, które w najbliższym czasie będą dostępne również w środowisku C++Builder.

REST Client w XE5

Termin:

21 października 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

odtwórz video

Opis:

W RAD Studio w wersji XE5 wprowadzono nowe komponenty pozwalające w prosty sposób budować w rozwiązania klienckie RESTful, które mogą korzystać zarówno z wielu znanych serwisów (w tym Google, Facebook, Twitter, DropBox, itd.) jaki i z własnych serwerów REST dostarczających dane biznesowe.

Podczas seminarium pokażemy jak zbudować tego typu rozwiązania korzystając z Delphi XE5 lub z C++Buildera XE5 w wersji Professional lub wyższej.

Podsumowanie seminariów - czerwiec 2013

Termin:

24 czerwca 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (prezentacja + pytania i odpowiedzi)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

Odtwórz video

Opis:

Zapraszamy uczestników czterech poprzednich seminariów: "Co nowego w RAD Studio XE4", "Wprowadzenie do FireDAC", "Technologia DataSnap" oraz "Technologia FireMonkey" na seminarium podsumowujące i uzupełniające poruszane tematy.

Podczas spotkania chcemy odpowiedzieć na pytania uczestników, pokazać kilka ciekawych zagadnień na które zabrakło czasu oraz zaplanować tematykę kolejnych seminariów na podstawie Państwa uwag.

Technologia FireMonkey Fm3

Termin:

17 czerwca 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (demo)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

Odtwórz video

Opis:

RAD Studio XE4 oferuje dwie platformy programistyczne: VCL i FireMonkey. Aktualnie częściej używaną jest znana od lat platforma VCL.

Podczas seminarium zostaną przedstawione nowe i unikalne możliwości FireMonkey, do których należą: innowacyjne podejście do wizualizacji, system styli pozwalający dowolnie zmieniać postać i wygląd prezentowanych danych, uniwersalne wiązanie danych z warstwą wizualizacji (Visual Live Bindings), łatwość dodawania animacji oraz niezależność od platformy systemowej (Win, OSX, iOS i inne w planach).

Technologia DataSnap

Termin:

10 czerwca 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (demo)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

Odtwórz video

Opis:

Podczas seminarium przedstawimy w jaki sposób technologia DataSnap ułatwia przenoszenie klasycznych dwuwarstwowych projektów bazodanowych typu klient serwer, do bardziej nowoczesnej architektury wielowarstwowej.

Po przeniesieniu projektów do architektury wielowarstwowej, opartej o serwer DataSnap, możliwe będzie także wykorzystanie tych samych funkcji i zbiorów danych przez różne systemy (webowe, mobilne i desktopowe) stworzone w różnych językach programowania (C#, Java, PHP, Java Script).

Wprowadzenie do FireDAC

Termin:

3 czerwca 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (demo)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

Odtwórz video

Opis:

Firma Embarcadero wprowadziła nową, wieloplatformową technologię FireDAC, która ma stać się standardem komunikacji z bazami danych. Technologia ta jest kontynuacją rozwijanego od ponad 10 lat projektu AnyDAC.

Podczas seminarium zaprezentujemy najciekawsze funkcje FireDAC. Uczestniczy poznają jak za pomocą tego pakietu można budować wydajne aplikacje klient-serwer oraz jak w prosty sposób można migrować rozwiązania tego typu na inne serwery bazodanowe.

Co nowego w RAD Studio XE4

Termin:

27 maja 2013, 15:00-16:10

Czas trwania:

70 min (demo)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Rejestracja:

zakończona

Opis:

RAD Studio XE4 jest środowiskiem programistycznym, które pozwala tworzyć w pełni natywne aplikacje dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych na bazie jednego kodu źródłowego.

Podczas seminarium on-line zaprezentujemy wsparcie Delphi w programowaniu dla iOS, metody budowy uniwersalnych aplikacji mobilnych oraz sposoby wykorzystania chmury przez aplikacje mobile.

Visual LiveBindings

Termin:

8 października 2012,
12:00-12:45

Czas trwania:

42 min (demo)

Prowadzący:

Bogdan Polak
trener i starszy konsultant techniczny BSC Polska

Webinar:

Odtwórz video

Opis:

Część 1 - wprowadzenie
Wprowadzenie do mechanizmu LiveBindings i nowych możliwości wprowadzanych w wersji XE3, czyli mechanizmu Visual LiveBindings. Wideo nagrane na bazie demonstracji z premier RAD Studio XE3.
 

Cześć 2 - aplikacje bazodanowe
Wykorzystanie mechanizmu Visual LiveBindings do tworzenia aplikacji bazodanowych nowej generacji. Funkcje wprowadzone w RAD Studio XE3.
 

Część 3 - - prototypowanie i obiekty
Możliwości związane z błyskawiczną budową prototypów oraz podłączania obiektowych źródeł danych. Funkcje wprowadzone w RAD Studio XE3.