CERTYFIKATY
Certyfikowany Programista Delphi - poziom Master

Egzamin na Certyfikowanego Programistę Delphi – poziom Master (Delphi Master Developer Certification) obejmuje sprawdzenie zaawansowanej wiedzy z obszaru programowania w Delphi XE oraz architektury oprogramowania. Testy dotyczą podstawowych jak też zaawansowanych właściwości i składni języka Delphi, technik programowania, wykorzystania środowiska IDE, tworzenia projektów i grup, wykorzystania komponentów oraz doświadczenia z obszaru tworzenia architektury i programowania aplikacji typu desktop, klient / serwer, internetowych oraz rozwiązań wielowarstwowych. Osoby które zdadzą test staną się automatycznie elitarnymi członkami światowej społeczności Delphi. Programiści którzy zapoznają się z wymogami opisanymi w opracowaniu “study guide” oraz posiadają ponad czteroletnie doświadczenie w programowaniu w Delphi nie powinni mieć problemów ze zdaniem egzaminu certyfikacyjnego.


Krok 1: Przygotowanie do testów

Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia certyfikatu jest właściwe przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego. Wiedza programisty korzystającego ze środowiska Delphi przynajmniej od czterech lat powinna stanowić wystarczającą bazę do zdania testów.

Materiały potrzebne do zweryfikowania swojej wiedzy są dostępne w opracowaniu Delphi Certified Master Developer Exam Study Guide. Podręcznik zawiera przegląd obszarów testów certyfikacyjnych oraz bezpośrednie linki do zasobów szkoleniowych on-line wraz z listą polecanych książek o Delphi.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zwrócenie się do lokalnego Partnera Certyfikacyjnego Embarcadero i uzyskanie informacji o dostępnych kursach przygotowujących do egzaminu. Partnerem Certyfikacyjnym w Polsce jest BSC Polska.

Krok 2: Kontakt z Centrum Certyfikacji

Egzamin na Certyfikowanego Programistę Delphi - poziom Master jest egzaminem moderowanym (nadzorowanym). Należy wybrać z listy Centrów Certyfikacji (Certification Centers) właściwe dla swojej lokalizacji Centrum (w Polsce BSC Polska) w celu ustalenia terminu egzaminu. Koszt egzaminu wynosi Euro 185 netto (+ VAT). Centrum Certyfikacji udziela wszystkich niezbędnych informacji związanych z egzaminem.

Krok 3: Egzamin

Egzamin odbywa się w Centrum Certyfikacji w uzgodnionym wcześniej przez obie strony terminie. Centrum Certyfikacji jest zobligowane do sprawdzenia / zweryfikowania danych osoby zdającej egzamin, prosimy więc o przyniesienie ze sobą ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Po pomyślnym zakończeniu testów, zdający otrzyma swoje wyniki oraz - jeśli zdał egzamin - certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu razem z logiem certyfikowanego programisty, które będzie mógł wykorzystywać jako potwierdzenie zdobycia Certyfikatu Programisty Delphi – poziom Master.

Otrzymany Certyfikat można traktować jako jeden z dowodów zawodowego rozwoju pracownika w ramach organizacji. Certyfikat może także pomóc w umocnieniu pozycji pracownika w zespole / organizacji lub uzyskaniu przez niego możliwości nowego zatrudnienia. Może być on także uwzględniany przez pracodawców w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Uzyskane certyfikaty Embarcadero nie są potwierdzeniem, iż dany programista ma wystarczające umiejętności wymagane przy konkretnych projektach IT. Ponieważ egzamin na Certyfikowanego Programistę Delphi – poziom Master jest przeprowadzany przez autoryzowane Centrum Certyfikacyjne, partnerzy Embarcadero mogą gwarantować, iż osoba zdająca egzamin jest tą samą osobą na którą zostanie wystawiony imienny certyfikat.

Egzamin certyfikacyjny obejmuje następujące obszary wiedzy:

 • Interfejs i konfiguracja Delphi XE
 • Biblioteka Delphi VCL
 • Praca z komponentami
 • Język Delphi i programowania obiektowe
 • Bazy danych / techniki dostępu do danych
 • Technologia dbExpress
 • Technologia DataSnap
 • Tworzenie bibliotek DLL i pakietów BPL
 • Biblioteki i pakiety
 • Wykorzystanie interfejsu programisty systemu Windows
 • Podstawy projektowania komponentów
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Praca z danymi XML