WAŻNE INFORMACJE
Instalacja narzędzi w wersji Network

Aktualnie narzędzia programistyczne i bazodanowe firmy Embarcadero oferowane są w wersjach sieciowych: "Network Named User" i "Network Concurrent". O ile kupując licencje dla nazwanego użytkownika (Named User) można wybrać klasyczna wersję opartą o klasyczną instalację, czyli: nr seryjny i mechanizm aktywacji on-line. To już w przypadku licencji równoczesnych (Concurrent) konieczne jest wybranie licencji sieciowych (Network).

Korzystanie z licencji Network wymaga wybrania jednego komputera serwerowego, na którym zostanie zainstalowany i skonfigurowany serwer AppWave. W tym wariancie licencje sieciowe "wgrywa się" do serwera AppWave. Mając zarejestrowane licencje serwer AppWave automatycznie pobiera potrzebne narzędzia programistyczne lub bazodanowe z centralnego serwera firmy Embarcadero.

Pobrane na serwer aplikacje lub ich wersje instalacyjne uruchamia się ze specjalnej konsoli AppWave Browser dostępnej na serwerze AppWave.

Proszę zapoznać się z instrukcją instalacji serwera AppWave i narzędzi z licencją sieciową Network. Dokument PDF do pobrania

Serwer AppWave można pobrać ze strony