DBArtisan 2016

revolution bug Embarcadero® DBArtisan® 2016 jest rewolucyjnym zestawem narzędzi dla administratorów baz danych, do zapewnienia maksymalnej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa różnych systemów DBMS. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie produktywności, upraszcza i przyspiesza wykonywanie rutynowych zadań oraz ogranicza liczbę błędów w prawidłowym działaniu bazy. DBArtisan zapewnia łatwy w użyciu, pojedynczy interfejs pozwalający na spójne analizowanie różnych korporacyjnych źródeł danych.

Zobacz co nowego w DBArtisan 2016 >

24/7 Performance, Insight and Availability with Performance IQ

Performance IQ is the newly available add on for DBArtisan. It plugs into DB Team Server and provides a deep investigative probe into the performance of SQL statements by providing visibility and insight as to how syntax, cardinality, index usage and data skew affect and vary performance over time in a variety of situations. Performance IQ provides real-time 24/7 wait-based monitoring and alerting including historical “time travel” performance analysis, reporting and on-the-fly analytics with “actual data” performance insight tooltips to help you product better performing SQL. Performance anxiety is a thing of the past with Performance IQ.

Streamline Communication, Manage Performance and Share Data sources with DB Team Server

DB Team Server is a collaborative management platform for DBA teams. With DBA teams struggling to keep pace with the explosion of data, data sources and rapid development cycles, productivity solutions are becoming paramount. DB Team Server was designed specifically for enterprise DBA teams. It provides a holistic view of the enterprise database landscape to better manage and analyze corporate data assets. Basic monitoring and alert notifications improve responsiveness with instant insights into availability, performance and storage. Team collaboration capabilities enhance knowledge sharing and improve communications by providing easy access to corporate database knowledge including specialized scripts, notes and internal discussion topics.

 

diagramdbartisan


Build 32-bit and 64-bit Windows applications Zarządzanie przestrzenią, wydajnością i danymi

DBArtisan dostarcza kompletną funkcjonalność do zarządzania przestrzenią bazy (space), jej wydajnością oraz danymi w niej przechowywanymi. Pozwala na utrzymanie bazy w optymalnej kondycji i zapewnienia jej bezproblemowe działanie. Wspiera zarządzanie wydajnością baz, danych dzięki wbudowanemu monitorowi procesów, pozwalającemu administratorom określić i zrozumieć kto jest połączony z bazą danych oraz jakie działania wykonuje na danych.

Wydajniejsze i łatwiejsze zarządzanie bezpieczeństwem

Ustal i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa baz danych zarówno w przypadku zarządzania istniejącą, produkcyjna bazą jak też określania parametrów nowotworzonej bazy. DBArtisan umożliwia nadawanie, podglądanie i odbieranie uprawnień użytkownikom. Podczas otwarcia obiektu związanego z bezpieczeństwem bazy, np. obiektu użytkownika lub roli, zakładka Permissions tab pozwala na przyznawanie uprawnień każdemu obiektowi oddzielnie.

Migration wizard Bezproblemowa migracja schematów i danych

Zaawansowana narzędzia do zarządzania danymi pozwalają na przenoszenie schematów oraz odpowiednich tabel z danymi w ramach tej samej lub innej platformy. Kreator Migration Wizard prowadzi administratorów poprzez wieloetapowy proces pozwalający na wybór źródła danych źródłowych i docelowych, wybór typów obiektów i poszczególnych obiektów, które będą poddane migracji, określenia elastycznego zestawu opcji migracji oraz obserwowania postępu w realizowanych operacjach.

Performance Analyst Dodatki Analyst dają administratorom lepszy wgląd

W celu dokonania bardziej szczegółowych analiz dotyczących pojemności i wydajności bazy, DBArtisan udostępnia opcjonalne komponenty Space, Capacity i Performance Analyst, dostarczające zaawansowane procedury diagnostyczne umożliwiające zidentyfikowanie i wskazywanie problemów w bazie danych. Komponenty pozwalają na znalezienie „wąskich gardeł” wydajnościowych, które powodują niewłaściwe zarządzanie „przestrzenią” bazy, śledzenie kluczowych metadanych w bazie i wskaźników wydajnościowych w określonych przedziałach czasu. Komponenty z serii Analyst dostarczają ważne informacje i wskazówki dotyczące diagnostyki konkretnych mechanizmów wewnątrz bazy.

Improve database performance Wsparcie Data Governance - analizy, centralizacja danych źródłowych i Metadanych

Zwiększenie wydajności bazy danych, optymalizacja czasu dostępu do danych i dostępności samej bazy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych możliwości analitycznych oraz optymalnemu zarządzaniu bazą. Administratorzy mogą korzystać z komponentów Analyst w celu dokonywania szczegółowej analizy przestrzeni, objętości i wydajności bazy. DBArtisan pozwala administratorom na wyszukiwanie, poznanie i ochronę posiadanych danych, korzystanie z centralnego repozytorium danych źródłowych oraz wykorzystanie metadanych w celu wskazania obszarów „danych wrażliwych” zawierających informacje typu PII (Personally identifiable information), podlegających regulacjom prawnym, polityce Data Governance oraz innym obowiązującym przepisom.