CERTYFIKATY
Certyfikowany Programista Delphi

Egzamin na Certyfikowanego Programistę Delphi (Delphi Certified Developer) obejmuje sprawdzenie ogólnej wiedzy z obszaru programowania w Delphi. Testy dotyczą zagadnień związanych ze składnią języka, technik programowania, wykorzystania środowiska IDE oraz programowania bazodanowego. Programiści którzy zdadzą test będą rozpoznawani jako specjalni członkowie światowej społeczności Delphi.

Osoby które opanują zakres wiedzy opisany w specjalnym przewodniku “study guide” oraz będą posiadać przynajmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w Delphi nie powinny mieć problemów ze zdaniem egzaminu certyfikacyjnego.


Krok 1: Przygotowanie do testów

Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia Certyfikatu jest właściwe przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego. Wiedza programisty korzystającego ze środowiska Delphi przynajmniej od dwóch lat powinna stanowić wystarczającą bazę do zdania testów.

Materiały potrzebne do zweryfikowania swojej wiedzy są dostępne w opracowaniu Delphi Developer Certification Exam Study Guide. Podręcznik zawiera przegląd obszarów których dotyczą pytania z testów certyfikacyjnych oraz bezpośrednie linki do zasobów szkoleniowych on-line oraz listę polecanych książek o Delphi.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zwrócenie się do lokalnego Partnera Certyfikacyjnego Embarcadero i uzyskanie informacji o dostępnych kursach przygotowujących do egzaminu. Partnerem Certyfikacyjnym w Polsce jest BSC Polska.

Krok 2: Zakup egzaminu

Zakup kodu dostępu do egzaminu:

Kody egzaminacyjne można zamówić bezpośrednio w BSC Polska. Koszt egzaminu wynosi 61 Euro netto (+ VAT). Należy wykorzystać otrzymane kody w ciągu 90 dni od ich zakupu.

Krok 3: Egzamin

Po zakupie kodów egzaminacyjnych lub otrzymaniu ich w ramach promocji należy wejść na stronę http://certification.embarcadero.com/reg aby aktywować posiadane kody. Po założeniu indywidualnego konta przystępującemu do egzaminu zostanie umożliwiony dostęp do testów.

Po pomyślnym zakończeniu testów zdający otrzyma swoje wyniki oraz - jeśli zdał egzamin - Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu razem z logiem Certyfikowanego Programisty Delphi, które będzie mógł wykorzystywać jako potwierdzenie zdobycia tego tytułu.

Otrzymany Certyfikat można traktować jako jeden z dowodów zawodowego rozwoju pracownika w ramach organizacji. Certyfikat może także pomóc w umocnieniu pozycji pracownika w zespole / organizacji lub uzyskaniu przez niego możliwości nowego zatrudnienia. Może być on także uwzględniany przez pracodawców w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Uzyskane certyfikaty Embarcadero nie są potwierdzeniem, iż dany programista ma wystarczające umiejętności wymagane przy konkretnych projektach IT. Ponieważ egzamin na Certyfikowanego Programistę Delphi jest przeprowadzany on-line bezpośrednio przez zdającego, bez kontroli ze strony Embarcadero, Embarcadero nie może gwarantować, iż osoba zdająca egzamin jest tą samą osobą która zarejestrowała się w systemie i na którą zostanie wystawiony imienny certyfikat.

Egzamin certyfikacyjny obejmuje następujące obszary wiedzy:

 • Podstawy Delphi
 • Typy danych, zmiennych i stałych
 • Procedury i funkcje
 • Klasy i obiekty
 • Interfejsy obiektów
 • Typy generyczne, atrybuty i metody anonimowe
 • Bazy danych
 • Standardowe procedury i I/O
 • Biblioteki i pakiety
 • Zarządzanie pamięcią
 • Wyjątki