PLATFORMY
OBSZARY
Innowacyjne rozwiązania bazodanowe oraz programistyczne

Stały i bardzo szybki rozwój rozwiązań programistycznych i bazodanowych, liczne innowacje oraz wykorzystywanie bardziej złożonych metod i procesów programowania powodują, iż coraz trudniej jest dokładnie poznać i zrozumieć wszystkie zachodzące zmiany na rynku IT. Nie wystarcza już opanowanie umiejętności korzystania z wielu platform bazodanowych. Konieczna jest umiejętność tworzenia aplikacji Webowych efektywnie wspierających realizowane działania biznesowe.

Stworzony kod musi sprawnie i wydajnie realizować zadania do których został napisany. Aplikacja musi być otwarta na łatwe wprowadzanie zmian zgłaszanych przez użytkowników i być dla nich "przyjazna". Potrzeba elastycznych, wydajnych narzędzi programistycznych i bazodanowych aby sprostać i rozwiązać dzisiejsze i przyszłe wyzwania stawiane działom IT odpowiedzialnym za tworzenie i dostarczanie oprogramowania.

 

[Rozmiar: 8858 bajtów]

Nowa linia rozwiązań Embarcadero zawiera pełne, natywne wsparcie dla wszystkich głównych platform bazodanowych, w tym:

- Oracle
- MS SQL Server
- IBM DB2
- Sybase ASE

Niezależnie od tego, czy pracujemy z jednym typem bazy danych czy z wieloma, narzędzia bazodanowe firmy zapewniają pełny wgląd i kontrolę w ramach ujednoliconego interfejsu dla wszystkich platform. Bez konieczności uczenia się i przełączania pomiędzy różnymi narzędziami dla każdej z baz danych.

Rozwiązania Embarcadero upraszczają codzienną pracę z bazami danych, a w szczególności usprawniają czynności związane z administracją i optymalizacją zadań, pozwalając zespołom IT zapewnić wysoką jakość systemów bazodanowych w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie czasu.