Komponenty Konopka Signature VCL Controls

Czołowy zestaw kontrolek VCL do tworzenia zaawansowanego Windows UI

Konopka Signature VCL Controls jest rozwiązaniem do tworzenia interfejsów użytkownika w RAD Studio, Delphi oraz C++Builder. W jego centralnym miejscu znajduje się zestaw ponad 125 natywnych komponentów VCL. Te wysokiej jakości komponenty dają programiście wyjątkowe możliwości oraz elastyczność działania przy tworzeniu łatwych w użyciu i intuicyjnych aplikacji.

Oprócz głównego zestawu kontrolek, zestaw Konopka Signature VCL Controls zawiera ponad 100 dodatkowych edytorów komponentów pozwalających na łatwiejsze programowanie interfejsów graficznych. Konopka Signature VCL Controls pozwala na tworzenie zaawansowanych i kompletnych interfejsów w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy.

Zestaw Konopka Signature VCL Controls jest dostarczany w kodami źródłowymi wszystkich komponentów i edytorów do projektowania.

Gotowe na Windows 10

Korzystając z pełnego wsparcia dla styli VCL (w tym darmowych styli Embarcadero Windows 10 VCL style) programiści mogą łatwo dostarczać nowoczesne aplikacje Windows 10. Ponad sto specjalnych edytorów właściwości dla kontrolek upraszcza projektowanie i tworzenie aplikacji. Dzięki nim programiści mogą tworzyć zaawansowane interfejsy użytkowników w krótszym czasie i mniejszym wysiłkiem. Zestaw Konopka Signature VCL Controls ustala nowy poziom jakości i łatwości użycia dla programowania elementów Windows UI.

konopka-vcl-controls-windows10-1

Właściwości

Zorganizowanie komponentów

Komponenty wchodzące w skład pakietu Konopka Signature VCL Controls są pogrupowane w siedem grup. W odróżnieniu od idei izolowania komponentów typu "data-aware" w odzielnych grupach, kontrolki w pakiecie są pogrupowane wg. typu, dzięki czemu komponenty "data-aware" znajdują się w tej samej grupie co ich odpowiedniki typu "non-data-aware". Pełna lista komponentów jest dostępna na stronie.

  • Raize Panels
  • Raize Edits
  • Raize Lists
  • Raize Buttons
  • Raize Display
  • Raize Shell
  • Raize Widgets

Edytory komponentów

Konopka Signature VL Controls dostarcza zestaw edytorów komponentów pozwalający na zwiększenie produktywności w obszarze projektowania i implementowania UI.

Niemal każdy komponent w bibliotece wspiera korzystanie z modyfikowalnego menu kontekstowego. Kliknięcie prawym przyciskiem na komponencie w Form Designerze pozwala wyświetlić listę jego popularnych ustawień.

Wsparcie dla Stylów VCL

Konopka Signature VCL Controls w pełni wspiera Style VCL – w tym darmowe Style Windows 10 VCL Style.

Ustawianie ramek (Custom Framing)

Każde pole edycyjne, list box, combo box, widok drzewa i kontrolki typu list view w pakiecie Konopka Signature VCL Controls zawierają zestaw właściwości, które wpływają na wygląd ramek komponentu oraz inne elementy jego wyglądu. W szczególności ramki kontrolek mogą być wyświetlane w 1 z 11 różnych stylów.

Aby jeszcze łatwiej zarządzać wyglądem komponentów, każda kontrola która obsługuje Custom Framing może być podłączona do komponentu TRzFrameController, który posiada własny zestaw właściwości dla ramek. Zmiana właściwości w TRzFrameController'ze, powoduje automatyczną jej aktualizację we wszystkich powiązanych kontrolkach.

Zgodność

Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin Delphi 10.1 Berlin C++Builder 10.1 Berlin
Embarcadero RAD Studio 10 Seattle Delphi 10 Seattle C++Builder 10 Seattle
Embarcadero RAD Studio XE8 Delphi XE8 C++Builder XE8
Embarcadero RAD Studio XE7 Delphi XE7 C++Builder XE7
Embarcadero RAD Studio XE6 - Update 1 Delphi XE6 C++Builder XE6
Embarcadero RAD Studio XE5 Delphi XE5 C++Builder XE5
Embarcadero RAD Studio XE4 Delphi XE4 C++Builder XE4
Embarcadero RAD Studio XE3 Delphi XE3 C++Builder XE3
Embarcadero RAD Studio XE2 Delphi XE2 C++Builder XE2
Embarcadero RAD Studio XE Delphi XE C++Builder XE
Embarcadero RAD Studio 2010 Delphi 2010 C++Builder 2010
CodeGear RAD Studio 2009 Delphi 2009 C++Builder 2009

Konopka Signature VCL Controls - seminarium on-line

Embarcadero CodeSite and Konopka Signature VCL Controls Launch Webinar

Przyłącz się do Raya Konopki i obejrzyj jego seminarium on-line (dostępne na żądanie) poświęcone wprowadzeniu do CodeSite Studio 5 w RAD Studio. Informacje związane z seminarium są publikowane w poniższym blogu. Zobacz teraz >.

CodeRage 7 - efektywne wykorzystanie Konopka Signature VCL Controls

Obejrzyj prezentację Raya Konopki pokazującą, w jaki sposób programiści mogą wykorzystać komponenty Konopka Signature VCL Controls (wcześniej Raize Components) do szybszego i efektywniejszego tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika. Poznaj nowe właściwości RAD Studio, w tym style VCL oraz możliwość ich wykorzystania w pakiecie Konopka Signature VCL Controls. Zobacz teraz >.

CodeRage 7 – wykorzystanie Konopka Signature VCL Controls w C++

Ray Konopka podczas prezentacji pokazuje w jaki sposób programiści mogą wykorzystać komponenty Konopka Signature VCL Controls (wcześniej Raize Components) do szybszego i efektywniejszego tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika. Poznaj nowe właściwości RAD Studio, w tym style VCL oraz możliwość ich wykorzystania w pakiecie Konopka Signature VCL Controls. Zobacz teraz >.

Wypróbuj komponenty Konopka Signature VCL Controls gratis

Wersje testowa (Trial)

Komponenty dostępne w wersji testowej mają taką samą funkcjonalność jak komponenty w wersji komercyjnej, z tą jednak różnicą, iż można z nich korzystać tylko w momencie kiedy razem z aplikacją działa środowisko Delphi lub C++Builder. Oznacza to, iż aplikacja może korzystać z dowolnego komponentu z zestawu w wersji testowej, jeśli zostanie uruchomiona bezpośrednio z Delphi lub C++Builder.

Instalacja

Po pobraniu pliku zip należy go rozpakować (otrzymamy pliki Readme.txt, License.txt oraz RC6Trial.exe). Należy zapoznać się z plikami Readme.txt oraz License.txt. W celu zainstalowania komponentów należy uruchomić plik RC6Trial.exe a następnie postępować zgodnie z poleceniami instalatora. Pobierz teraz >.

Demo

Samodzielny program demonstracyjny jest podzielony na kilka części dedykowanych poszczególnym grupom komponentów. Dla przykładu, część Custom Framing koncentruje się na możliwościach technologii Custom Framing. Pozostałe części to Edits, List Boxes oraz Buttons.

Pełny kod źródłowy programu demonstracyjnego jest zawarty w pakiecie. Pobierz teraz >

Ceny i dostępność

Pakiet Konopka Signature VCL Controls jest dostępny w BSC Polska - zobacz cennik. Nabywając pakiet wymagany jest jednoczesne wykupienie rocznej usługi Update Subscription.

Usługa Update Subscription

Otrzymuj aktualizacje, poprawki, wszystkie nowe wersje i wiele innych elementów dzięki usłudze Update Subscription.

Okresowe poprawki typu Hotfix
Poprawki typu hotfix dotyczą krytycznej funkcjonalności produktu i są wprowadzane tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie innego "obejścia" usuwającego zaistniałe błędy.

Bieżące aktualizacje
Naprawa błędów, wprowadzenie nowej funkcjonalności, zwiększenie wydajności środowiska.

Aktualizacje - ciąg dalszy
Bieżące aktualizacje dla najnowszej wersji oraz dwóch wcześniejszych wersji środowiska.

Wsparcie techniczne
Konsultacje telefoniczne oraz trzy (3) roczne incydenty zgłaszane przez www.

Upgrade do nowych wersji
Poprawki (patches) zgodności dla wszystkich głównych wersji IDE, np. zgodność RAD Studio XE8 z RAD Studio 10 Seattle itd. Nie musisz już kupować nowych wersji - otrzymasz je zawsze w ramach usługi Update Subscription jak tylko pojawią się na rynku.

Dostęp do programu Beta
Dostęp do beta wersji hotfix'ów, aktualizacji i nowych wersji.

Dodatkowe materiały
Ekskluzywne materiały techniczne i bonusowe dodatki.

FAQ

Licencja i usługa Update Subscription

Czy komponenty CodeSite oraz Raize Components (obecnie Konopka Signature VCL Controls) są dostępne dla użytkowników wcześniejszych wersji Delphi, czy tylko można z nich korzystać przy zakupie wersji 10 Seattle?
Wszystkie wcześniejsze wersje komponentów CodeSite oraz Raize Components są dostępne przy zakupie odpowiednio: Embarcadero CodeSite lub Konopka Signature VCL Controls.

Czy są dostępne pakiety Upgrade dla klientów Raize.com ?
Tak, proszę sprawdzić w cenniku.

Czy komponenty Konopka Signature VCL Controls będą działały w kolejnych wersjach Delphi / Rad Studio / C++Builder?
Tak - komponenty będą uaktualniane, tak aby były zgodne z przyszłymi wersjami RAD Studio, Delphi i C++Builder. Patche zgodności dla Konopka Signature VCL Controls są dostępne dla klientów, którzy mają wykupioną usługę Update Subscription dla Konopka Signature VCL Controls.

Czy wykupienie usługi Update Subscription dla RAD Studio, C++Builder lub Delphi obejmuje jednocześnie pakiet Konopka Signature VCL Controls?
Nie. Kupując komponenty Konopka Signature VCL Controls trzeba nabyć zarówno licencję na pakiet, jak też roczną usługę Update Subscription dla Konopka Signature VCL Controls. Usługa Update Subscription dla RAD Studio, Delphi lub C++Builder nie obejmuje kontrolek Konopka Signature VCL Controls.

Ogólne

Czy jest dostępna wersja testowa Konopka Signature VCL Controls?
Tak, znajdziesz ją na CodeCentral: https://downloads.embarcadero.com/Item/30328

Czy można zmienić wielkość separatorów, tak aby tworzony interfejs był przyjazny dla urządzeń z ekranem dotykowym ?
Tak - we właściwościach separatora SplitterWidth domyślnie ustawionego na 4 piksele. Wartość tą można zwiększyć, np. do 40 pikseli.

Czy jest w planie jest wprowadzenie na rynek komponentów Konopka Signature Controls dla FireMonkey? Jeśli tak to kiedy?
Komponenty Konopka Signature VCL Controls są nierozerwalnie związane z architekturą VCL.