ďťż
Zlot Programistów Delphi

Po dłuższej przerwie REAKTYWUJEMY ideę Zlotu Programistów Delphi. Tym razem spotkamy się w Rawie Mazowieckiej w dniach 16 i 17 czerwca 2016 roku.

Podczas tegorocznego spotkania z programistami Delphi, oprócz wykładów technicznych zaplanowanych na czwartek i piątek, przedstawimy plany związane z rozwojem i przyszłością Delphi, porozmawiamy o społeczności Delphi w Polsce oraz zaprezentujemy ciekawe przykłady wykorzystania Delphi do tworzenia nowatorskich aplikacji na polskim rynku.

Nawiązując do tradycji wcześniejszych Zlotów położyliśmy duży nacisk na interaktywność wykładów, zapewnienie swobodnej rozmowy z ekspertami Delphi, osobami odpowiedzialnymi za rozwój tego środowiska w Embarcadero, jak też dobrą zabawę i integrację Delphi Community w Polsce.

Zlot jest dogodnym miejscem na wymianę doświadczeń, porozmawianie z innymi programistami korzystającymi z Delphi oraz uzyskanie praktycznych wskazówek odnośnie rozwiązania problemów / zagadnień, z którymi spotykają się programiści podczas swojej pracy.

DATA ZLOTU MIASTO HOTEL
16 - 17 czerwca 2016 Rawa Mazowiecka Sevilla

Agenda - I dzień Zlotu Programistów Delphi (16 czerwca):

16 czerwca (czwartek) temat
13:00 - 14:00 Otwarcie Zlotu programistów Delphi

Kilka tygodni temu firma Embarcadero zaprezentowała zmodernizowaną strategię rozwoju, podkreślając swoje całkowite oddanie programistom i zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań spełniających ich potrzeby: Embarcadero: Dedicated to Developers. W ramach tej strategii wprowadzono już pierwsze narzędzia Delphi 10.1 Berlin oraz RAD Server.

Delphi - kiedyś i teraz. Jak zmieniło się środowisko Delphi na przestrzeni ostatnich dwóch dekad? Gdzie jesteśmy teraz oraz jakie są oczekiwania odnośnie kierunków dalszego rozwoju narzędzi programistycznych.
14:00 - 15:00 Lunch
15:00 - 17:00 Modernizacja Aplikacji Delphi VCL
Bogdan Polak

W czasie wykładu przestawimy strategię modernizacji i rozwoju aplikacji, w tym przede wszystkim średnich i dużych projektów VCL. Wykład zbiera wnioski i doświadczenia wielu programistów Delphi, uczestniczących w ważnych biznesowo projektach, z którymi miałem okazję stykać się w trakcie warsztatów, szkoleń i konsultacji.

Wykład przedstawi jak można odejść od programowania zdarzeniowego w kierunku programowania obiektowego i skorzystać z pełni jego dobrodziejstw. Strona teoretyczna zostanie ograniczona do minimum, aby zilustrować strategię na prostym i łatwym do zrozumienia przykładzie.

Zmodernizowane aplikacje będą łatwiejsze w utrzymaniu, testowaniu i dalszym rozwoju. Ponadto staną się bardziej niezależnie od warstwy wizualnej lub usługowej.
17:00 - 17:45 Przyszłość Delphi - The New Direction of Delphi
Marco Cantu

Podczas prezentacji on-line Marco Cantu (Product Managera odpowiedzialnego za Delphi) dowiemy się o planach rozwoju środowiska na najbliższe miesiące. Dowiemy się także czego możemy oczekiwać od kolejnej wersji Delphi oraz nad czym obecnie pracuje dział R&D w Embarcadero.
17:45 - 19:30 Delphi w praktyce czyli przykłady z rynku polskiego
Rafał Kędzierski

W pierwszej części wykładu zaproszeni goście zaprezentują przykłady wykorzystania Delphi w rodzimych projektach IT, charakteryzujących się duża innowacyjnością. Po części prezentacyjnej przewidziana jest rozmowa dot. zaprezentowanych rozwiązań.

Delphi Community w Polsce
Rafał Kędzierski

Druga część wykładu poświęcona będzie społeczności Użytkowników Delphi w Polsce. Omówimy także przykłady działań Społeczności Delphi w innych krajach.
19:30 - 0:00 Grill i wieczorna impreza integracyjna w tym wspólne oglądanie meczu Polska - Niemcy w ramach Euro 2016 (na żywo)

Agenda - II dzień Zlotu Programistów Delphi (17 czerwca):

17 czerwca (piątek) temat
10:00 - 12:15 (Mało) zaawansowane programowanie w Object Pascal
Bogdan Polak

W czasie tego wykładu na bazie prostych przykładów postaram się zachęcić programistów Delphi do głębszego poznania mało wykorzystywanych, a bardzo użytecznych, elementów składni języka Object Pascal. Zaczynając od podstaw czyli interfejsów, typów generycznych, metod anonimowych kończąc na znakowaniu klas atrybutami (ang. Custom Attributes) oraz wykorzystaniu nowego silnika RTTI do tworzenia nowoczesnego, czytelnego i łatwego w utrzymaniu kodu.

W przykładach pojawia się takie zagadnienia jak wstrzykiwanie zależności (ang. Dependency Injection), praca z frameworkiem Spring4D. Sam wykład chciałbym wzbogacić praktyczną dyskusją ze słuchaczami jak takie elementy wykorzystać w dużych, bazodanowych, formatkowych projektach VCL.
12:15 - 13:15 Tworzenie zbliżeniowych aplikacji mobilnych w Delphi
Paweł Głowacki

Usługi mikro-lokalizacji z wykorzystaniem technologii Bluetooth Low Energy i urządzeń typu "beacon" otwierają zupełnie nowe możliwości przed twórcami aplikacji mobilnych.

Beacony to miniaturowe nadajniki, dzięki którym z dokładnością do centymetrów można określić położenie urządzenia mobilnego takiego jak smartphone. W trakcie prezentacji on-line zostaną pokazane praktyczne przykłady budowania zbliżeniowych aplikacji mobilnych w Delphi 10.1 Berlin.
13:15 - 14:00 Podsumowanie i zakończenie Zlotu
Wręczenie nagród
14:00 - 15:00 Lunch

 

Informacje organizacyjne

 • Udział w Zlocie Programistów Delphi jest płatny.
  Wysokość opłaty jest uzależniona od daty przesłania formularza rejestracyjnego i wynosi odpowiednio:
  • 249 PLN netto (+ 23% VAT) – rejestracja do 8 czerwca 2016
  • 299 PLN netto (+ 23% VAT) – rejestracja od 9 czerwca 2016
   
 • BSC Polska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do agendy Zlotu. O ewentualnych zmianach można dowiedzieć się na stronie internetowej poświeconej Zlotowi.
   
 • Dokonanie rejestracji udziału z Zlocie Programistów Delphi jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników Zlotu i zobowiązaniem do zapłaty. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro-forma, która zostanie wystawiona w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu (termin płatności faktury 4 dni, nie później jednak niż do 15 czerwca).
   
 • Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w warsztatach. Rezygnacja z uczestnictwa może odbyć się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z następującymi warunkami:
  • rezygnacja do 8 czerwca 2016 r włącznie - zwrot opłat w pełnej wysokości (bezkosztowa anulacja uczestnictwa)
  • rezygnacja po 8 czerwca – firma zgłaszająca ponosi pełne koszty związane z udziałem w Zlocie.
 •  
 • W ramach opłaty konferencyjnej BSC Polska zapewnia Uczestnikom przerwy kawowe pomiędzy wykładami, lunch'e, udział w wieczornej imprezie integracyjnej, komplet materiałów konferencyjnych oraz możliwość uczestniczenia w wykładach. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.
   
 • Zakwaterowanie na czas Zlotu uczestnicy rezerwują i opłacają sami.
  Sugerujemy skorzystanie z pokoi w hotelu Sevilla, w którym zorganizowany będzie Zlot.
  Hotel przygotował zniżkę w wysokości 10% dla uczestników Zlotu.

Kto powinien wziąć udział w Zlocie:

Użytkownicy Delphi: programiści aplikacji oraz liderzy zespołów zainteresowani rozbudową i nowocześnieniem tworzonych aplikacji lub rozszerzeniem obszaru swoich działania na świat mobilny! Osoby zainteresowane rozwijaniem i należeniem do Społeczności Delphi (Delphi Community).

Rejestracja

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA !

Wykładowca:

Formularz zgłoszeniowy

Inne informacje:

ďťż