SZKOLENIA
Fast report - nowoczesne raportowanie

Cel szkolenia

Dowiedz się w jaki sposób tworzyć nowoczesne raporty, oparte o strukturę XML z możliwością dynamicznych zmian struktury.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników nowoczesnych metod tworzenia raportów, z wykorzystaniem dynamicznie zmienianych szablonów przy wykorzystaniu komponentów Fast Report.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • Komponentów programistycznych pakietu Fast Report,
 • Możliwości i zachowania się obiektów tekstowych na projektowanych raportach,
 • Własności pasków (band) zawierających obiekty w projektowanych raportach,
 • Budowy raportów korzystających z różnych źródeł danych,
 • Projektowania raportów z danymi w układzie master-detail,
 • Projektowania raportów bazujących na danych zagregowanych,
 • Generowania raportów zawierających zaawansowane obiekty takie jak: grafikę, wykresy, kody kreskowe, tabele,
 • Dynamicznego tworzenia w aplikacji bazowej wzorca raportu z kodu (Delphi/C++) oraz modyfikacji już stworzonego raportu,
 • Utrwalania wzorców raportów w relacyjnej bazie danych oraz ładowania ich do silnika raportowego,
 • Projektowania raportów generujących wielowymiarowe kostki danych (CrossTabs) do analizy dużej ilości powtarzalnych danych,
 • Tworzenia skryptów dynamicznie modyfikujący raport dzięki silnikowi FastScript,
 • Obsługi zdarzeń wywoływanych przez raporty,
 • Zaprojektowania i wykorzystania okien dialogowych w raportach do pobierania zakresów oraz wyboru parametrów przed wydrukiem raportu.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Programistów Delphi i C++Builder tworzących aplikacje dla serwerów SQL i pragnących w sposób bardziej elastyczny zorganizować moduły raportujące
 • Projektantów raportów posiadających niewielkie umiejętności programistyczne (wymagana podstawowa umiejętność analizy prostych algorytmów)

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do raportowania za pomocą Fast Report
  • Idea budowy raportów - wzorzec, silnik, gotowy raport
  • Projektant raportów - umówienie interfejsu użytkownika
  • Przegląd obiektów bazowych z jakich projektowane są raporty
  • Główny komponent silnika raportowego TfrxReport
  • Wewnętrzne obiekty pakietu FastReport oraz hierarchia ich klas
    
 2. Projektowanie raportów
  • Wyliczanie wyrażeń przez FastReport
  • Użycie funkcji w wyrażeniach
  • Deklarowanie, modyfikacja i wykorzystanie zmiennych na raportach
  • Pasma raportowe, czyli projektowanie raportów przy pomocy Band
  • Pobieranie danych z aplikacji bazowej oraz autonomiczne definiowanie połączeń w technologii dbExpress. Dodawanie zapytań SQL i pobieranie danych. Zamiana autonomicznych źródeł danych na źródła dostarczone przez programistów w aplikacji bazowej
  • Omówienie obiektu tekstowego TfrxMemoView: położenie, wyrównanie, przycinanie, dopasowanie wymiarów
  • Dobre praktyki projektowania raportów
    
 3. Raporty z danymi
  • Projektowanie zaawansowanych raportów z wielopoziomowymi danymi zależnymi w układzie master-detail - raporty wielokrotnie złożone
  • Wykorzystanie w projektancie raportów paska nagłówka i stopki dla każdego z poziomów
  • Ograniczanie ilości danych generowanych przez silnik raportujący
  • Rozdzielanie zagregowanych danych dzięki bandom grupującym
  • Omówienie działania funkcji podsumowujących sekcje danych lub strony danych
  • Wizualizacja pól BLOB zawierających grafikę w formacie JPEG
    
 4. Praca z raportami przez użytkownika końcowego
  • Wykorzystanie komponentu TfrxDesigner
  • Wbudowanie projektanta raportów w aplikacje i umożliwienie korygowania wzorca przez użytkownika końcowego
  • Wbudowanie projektanta raportów w aplikacje i umożliwienie korygowania wzorca przez użytkownika końcowego
  • Wersjonowanie wzorców raportowych
  • Przywracanie raportu bazowego
  • Utrwalanie raportów w relacyjnych bazach SQL oraz w chmurze
  • Eksportowanie gotowych raportów jako dokumentów PDF
  • Generowanie plików zgodnych z arkuszem Excel do dalszej obróbki danych
    
 5. Rozszerzone możliwości projektowania raportów
  • Generowanie podstawowych kodów kreskowych dla skanerów kodów kreskowych (standardy: Code 25 – Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13)
  • Wykresy raportach
  • Paski pionowe - drukowane w poziome od lewa do prawa
  • Podraporty (ang. subreports)
  • Tabele
  • Raporty wielokolumnowe
  • Generowanie szkieletu raportu przez programistów w aplikacji bazowej lub modyfikacja istniejącego wzorca
    
 6. Tworzenie skryptów w raportach
  • Wprowadzenie do silnika skryptowego FastScript,
  • Zmienne silnika skryptowego oraz znaczenie typów w FastReport,
  • Tworzenie podstawowych algorytmów,
  • Zdarzenia silnika raportującego: zdarzenia przed i po wydruku dla pasków oraz dla obiektów,
  • Inne ważne zdarzenia możliwe do oprogramowania w czasie generowania raportu,
  • Własności silnika raportującego dostępne w skryptach, wykorzystanie trybu dwu przebiegowego generowania raportów,
  • Zaawansowane możliwości skryptów FastScript
    
 7. Interakcja z użytkownikiem przed wydrukiem raportu
  • Projektowanie formatek i wykorzystywanie formatek do zbierania parametrów startowych od użytkownika,
  • Podstawowe wykorzystanie formatek bez tworzenia algorytmów skryptowych
  • Wykorzystanie w formatach skryptów do weryfikacji wprowadzonych danych lub do dynamicznej modyfikacji raportu.

Najbliższe szkolenie

7 - 9 sierpnia 2019

Wakacyjna promocja

Cena szkolenia:

2 040 zł netto (2 400 zł)
przy zgłoszeniu na szkolenie
do 19 lipca 2019

2 160 zł netto (2 400 zł)
przy zgłoszeniu na szkolenie
po 19 lipca 2019

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów.

Warunki szkolenia

Czas:  3 dni
Cena:  2 400 pln (+23% VAT)

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów.
Jeśli uczestnik szkolenia chce korzystać z komputera BSC Polska konieczna jest dopłata w wysokości 150 zł netto (+23% VAT) do ceny szkolenia.

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio
 • InterBase, Firebird
 • SQL Server Express,
 • komponenty Fast Report

Wymagania wstępne

 • Projektanci:
  - system Windows 7 lub nowszy
   
 • Programiści:
  - RAD Studio (wersja XE8
    lub nowsza)
  - Fast Report 5 VCL (lub 6 VCL)
    w wersji komercyjnej
    lub testowej

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • Od 6 do 8 osób