SZKOLENIA
Programowanie w C++Builder

Cel szkolenia

Dowiedz się jak błyskawicznie tworzyć aplikacje w C++Builder.

Celem szkolenia jest nauka profesjonalnego posługiwania się środowiskiem C++Builder do tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika do celów biznesowych.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • działania środowiska,
 • nowości w najnowszych jego wersjach,
 • zasad budowy aplikacji z komponentów,
 • rozszerzeń do standardu języka C++ wprowadzonych w środowisku C++Builder,
 • programowania obiektowego w C++,
 • wykorzystania bibliotek języka C++: STL i Boost,
 • związków miedzy platformą komponentową VCL a interfejsem systemowym Win32 API,
 • wydajnego budowania interfejsów użytkownika,
 • wykorzystania różnego rodzaju kontrolek w tym: graficznych i bazodanowych,
 • wyszukiwania i usuwania błędów w aplikacjach,
 • definiowania i generowania raportów,
 • budowania nowocześnie wyglądających interfejsów użytkownika,
 • dobrych praktyk tworzenia aplikacji w języku C++ z wykorzystaniem środowiska C++Builder.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów znających język C++ i chcących pogłębić swoją wiedzę na temat środowiska C++Builder lub poznać go od podstaw

Plan szkolenia

 1. Tworzenie aplikacji w C++Builder
  Wprowadzenie do C++Builder
  Elementy środowiska, opcje konfiguracji. Składniki projektu, rodzaje projektów, formatki, kod źródłowy. Programowanie zdarzeniowe.
  Zasady budowy interfejsu użytkownika (GUI)
  Przegląd komponentów VCL oraz możliwości Win32 API. Menu aplikacji oraz menu kontekstowe, grupowanie kontrolek, dostosowywanie wyglądu, interfejs typu MDI/SDI. Wykorzystanie ramek (TFrame) do budowy GUI. Warstwa kontrolera i definiowanie akcji. Zaawansowane użycie komponentów, np. tryb „Owner Draw”.
  Programowanie obiektowe
  Klasy odstępne w pakiecie. Dynamiczne tworzenie formatek i kontrolek. Obiektowe kontenery: TStringList, TList. Biblioteka STL i jej możliwości, wprowadzenie do biblioteki Boost.
  Testowanie i wdrażanie aplikacji
  Krokowe śledzenie działania aplikacji, inspekcja zmiennych, analiza stosu wywołań. Zastosowanie i parametry pułapek.
 2. Aplikacje bazodanowe
  Zbiory danych
  Przegląd możliwości. Zbiór danych i możliwości obiektu DataSet. Komponenty tabelaryczne: TTable, TClientDataSet, TADOTable, TIBTable. Operacje na danych, pola wyliczeniowe oraz relacyjne (lookup), definiowanie układu master-detail. Obsługa zdarzeń zbiorów danych. Filtrowanie. Sortowanie z wykorzystaniem indeksów.
  Interfejs aplikacji bazodanowej
  Komponent TDataSource. Wizualne kontrolki do prezentacji danych: siatka danych TDBGrid, kontrolka TDBLookupComboBox. Generowanie identyfikatorów. Kontrola i walidacja danych. Wprowadzanie pól z datami.
 3. Tematy fakultatywne
  Przegląd tematów zaawansowanych
  W zależności od zainteresowania uczestników oraz warunków czasowych pod koniec szkolenia zostaną omówione wybrane (jeden lub dwa) tematy z zakresu: raportowanie, programowanie wielowątkowe, praca z serwerami SQL, obsługa XML-i, komunikacja sieciowa TCP/IP, budowa własnych komponentów VCL.

 

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  2 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio
 • InterBase
 • IB Console

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość składni języka C++
 • Wiedza algorytmiczna i programistyczna: zmienne, pętle, warunki, procedury
 • Zalecane: doświadczenie przy tworzeniu aplikacji biznesowej w języku C++
 • Znajomość systemu Windows

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda