SZKOLENIA
Programowanie w Delphi

Cel szkolenia

Dowiedz się jak błyskawicznie tworzyć aplikacje w Delphi.

Celem szkolenia jest nauka profesjonalnego posługiwania się środowiskiem Delphi do tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika do celów biznesowych.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • działania środowiska,
 • nowości w najnowszych jego wersjach,
 • zasad budowy aplikacji z komponentów,
 • związków między platformą komponentową VCL a interfejsem systemowym Win32 API,
 • programowania obiektowego i zdarzeniowego,
 • wydajnego budowania interfejsów użytkownika,
 • wykorzystania różnego rodzaju kontrolek w tym: graficznych i bazodanowych,
 • wyszukiwania i usuwania błędów w aplikacjach,
 • budowania nowocześnie wyglądających interfejsów użytkownika,
 • dobrych praktyk tworzenia aplikacji w Delphi.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów znających i wykorzystujących język Pascal,
 • programistów Delphi chcących pogłębić swoją wiedzę,
 • programistów znających inne języki programowania i pragnących poznać środowisko Delphi

Plan szkolenia

 1. Tworzenie aplikacji w Delphi
  Wprowadzenie do Delphi
  Elementy środowiska, opcje konfiguracji. Składniki projektu, rodzaje projektów, formatki, kod źródłowy. Programowanie zdarzeniowe. Efektywne programowanie: skróty klawiszowe i funkcje refactoringu.
  Zasady budowy interfejsu użytkownika (GUI)
  Przegląd komponentów VCL oraz możliwości Win32 API. Menu aplikacji, menu kontekstowe, menu typu Ribbon. Różne rodzaje interfejsów użytkownika. Wykorzystanie ramek (TFrame) do budowy GUI. Warstwa kontrolera i definiowanie akcji. Zaawansowane użycie komponentów, np. tryb „Owner Draw”.
  Programowanie obiektowe
  Klasy dostępne w pakiecie. Dynamiczne tworzenie formatek i kontrolek. Obiektowe kontenery: TStringList, TList. Zastosowanie dziedziczenia i polimorfizmu.
  Testowanie i wdrażanie aplikacji
  Krokowe śledzenie działania aplikacji, inspekcja zmiennych, analiza stosu wywołań. Zastosowanie i parametry pułapek. Techniki diagnozowania błędów. Testy jednostkowe DUnit.
 2. Aplikacje bazodanowe
  Zbiory danych
  Przegląd możliwości. Zbiór danych i możliwości obiektu DataSet. Źródła danych dla DataSet-ów. Komponent ClientDataSet. Operacje na danych, pola wyliczeniowe oraz relacyjne (lookup), definiowanie układu master-detail. Obsługa zdarzeń zbiorów danych. Filtrowanie. Sortowanie z wykorzystaniem indeksów.
  Interfejs aplikacji bazodanowej
  Komponent TDataSource. Wizualne kontrolki do prezentacji danych: siatka danych TDBGrid, kontrolka TDBLookupComboBox. Kontrola i walidacja danych.
 3. Tematy fakultatywne
  Przegląd tematów zaawansowanych
  W zależności od zainteresowania uczestników pod koniec szkolenia zostaną omówione wybrane tematy z zakresu: diagramy TChart, raportowanie, pakiety BPL, programowanie wielowątkowe, praca z serwerami SQL, obsługa XML-i, komunikacja sieciowa TCP/IP, tworzenie serwerów aplikacyjnych DataSnap.

 

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  2 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio
 • InterBase
 • IB Console

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość składni języka Pascal lub Delphi
 • Wiedza algorytmiczna i programistyczna: zmienne, pętle, warunki, procedury
 • Zalecane: doświadczenie przy tworzeniu aplikacji biznesowych w dowolnym języku
 • Znajomość systemu Windows

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda