WAŻNE INFORMACJE
Aktualizacje i dodatki do narzędzi Embarcadero

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Wszystkie dodatki do narzędzi oraz aktualizacje produktów s± udostępnianie nieodpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników

Zachęcamy Państwa do bież±cej aktualizacji zakupionych produktów. Wprowadzane poprawki umożliwiaj± jeszcze efektywniej korzystać z narzędzi i w efekcie szybciej i przyjemniej realizować codzienne zadania.

Aktualizacje i dodatki do produktów s± dostępne na serwerze www.embarcadero.com. Pobieranie aktualizacji jest możliwe po zalogowaniu się na konto EDN (Embarcadero Developer Network), na którym został zarejestrowany Państwa produkt. Proszę sprawdzić swój login i hasło (zamiast login-u można również użyć adresu e-mail).

Klikaj±c w http://www.embarcadero.com/downloads/upgrade.html zostan± Państwo przekierowani na stronę embarcadero.com.