Najszybsza droga do tworzenia
natywnych aplikacji Windows®

Przegląd wybranych funkcji Delphi

Elementy wymienione poniżej obejmują wybrane funkcjonalności wprowadzane w kilu kolejnych wersjach Delphi. Tabela ma ułatwić porównanie wersji starszych z nowszymi. Dzięki niej można sprawdzić nie tylko o ostatnich nowościach najnowszego, ale również dowiedzieć co będzie nowe w konkretnej s się jakie inne funkcje będą dla mnie nowe.

Uwaga! Tabela zawiera jedynie wybrane funkcje i nie jest pełnym zestawieniem nowości przedstawionych wersji

XE

Funkcje wprowadzone w wersji XE (dostępne w najnowszej wersji).

Integracja z repozytorium kodu Subversion

Pozwala na bezpieczne składowanie kodu źródłowego w serwerze Subversion. Dostępne funkcje pozwalają bez wychodzenia z IDE zaimportować wybraną wersję projektu z repozytorium, zapisać w repozytorium zmiany, sprawdzić różnice między aktualnym kodem a starszymi wersjami w repozytorium, synchronizować różnice.

   

WebBroker - wariant VCL Forms

Zmiany w technologi WebBroker pozwalają na budowę serwera stande-alone nowego typu, opartego o komponenty Indy, budowany na bazie klasycznej aplikacji VCL Forms. Nowe warianty WebBrokera (Indy VCL Application i Indy Console Application) ułatwiają tworzenie i testowanie aplikacji.

   

RegExp - biblioteka wyrażeń regularnych

Nowa biblioteka wyrażeń regularnych pozwala sprawdzać poprawność na bazie wzorca oraz wyszukiwać i zamieniać tekst zgodnie z wzorcem zapisanym jako wyrażenie regularne.

   

Rozbudowany formater kodu

Formater kodu został rozbudowany o możliwość utrwalenia wszystkich opcji formatowania jako profil, czyli jeden plik, który można współdzielić w ramach zespołu. Ponadto można formatować tylko zaznaczone fragmenty kodu, np. pojedyncze procedury. Formater został dodatkowo wydzielony jako samodzielna aplikacja uruchamiana z linii poleceń co ułatwia automatyzację zadań.

   

UML - generowanie diagramu sekwencji

Funkcja automatycznego generowania diagramu sekwencji na podstawie kodu pozwala w szybki sposób udokumentować bardziej złożone fragmenty kodu, błyskawicznie tworząc czytelną i wygodną dokumentację. Diagram ułatwia refaktoring kodu prezentując wizualnie zależności między metodami i obiektami.

 

DataSnap XE

Rozbudowana wersja DataSnap wprowadza: nowy kreator budowy serwera REST, obsługa protokołu szyfrowanego HTTPS, nowe filtry szyfrujące RSA i PC1, autoryzację opartą o role, generowanie i aktualizacja modułów proxy: Delphi, C++, JavaScript, PHP i Delphi Prism oraz nowe funkcje zwrotne (heavy-weight callbacks)

 

Cloud Computing

Wsparcie dla Windows Azure Storage (komponenty: AzureConnectionString, AzureBlobManagement, AzureQueueManagement, AzureTableManagement)

Kreator ułatwiający wdrażanie aplikacji serwerowych do infrastruktury Amazon EC2.

 

Profiler AQtime Standard

AQtime Standard to dodatkowe narzędzie firmy Smart Bear dołączone do RAD Studio. Profiler kodu, który pozwala analizować wąskie gardła wykonywanej aplikacji, mierzy liczbę wywołań każdej procedury i metody, ich czas wykonania oraz pokazuje ścieżkę wykonania kodu.

   

Narzędzie Beyound Compare

Beyound Compare - narzędzie dodatkowe dostarczone przez firmę Scooter Software, dołączane do RAD Studio XE. Porównywanie i edycja kodu źródłowego z wyróżnianiem składni. Wsparcie dla porównywania źródeł w formacie: Delphi, C++, HTML, DFM i innych

   

System CodeSite Express

CodeSite wersja Express - narzędzie dodatkowe. Pozwala błyskawicznie włączyć do każdej aplikacji Delphi i C++ system logowania informacji takich jak: wywołanie metody, zapis wartości kluczowych zmiennych, zapis stanu komponentów i kontrolek, kody i komunikaty błędów, itd.

   

Narzędzie Final Builder

Final Builder - narzędzie dodatkowe dołączane do wersji Enterprise. Pozwala Zautomatyzować wykonywanie zaawansowanych build-ów definiując skrypt składający się wielu możliwych kroków. Ułatwia zarządzanie release'ami. Jest programowalny, współpracuje z wieloma systemami kontroli wersji.

 

2010

Funkcje wprowadzone w wersji 2010 (dostępne w najnowszej wersji).

IDE Insight

Kontekstowe wyszukiwanie funkcji, komponentów, opcji w IDE. Ułatwienie dostępu do elementów środowiska takich jak: komponenty i ich własności, opcje projektu i środowiska oraz do poleceń menu. Okno IDE Insight umożliwia błyskawiczne odnalezienie potrzebnej funkcji. Wywołanie okna IDE Insight - Ctrl+(kropka)

   

Formater kodu

Automatyczne formatowanie kodu źródłowego z rozbudowanymi opcjami dostosowania do potrzeb programisty. Za pomocą jednego skrótu (Ctrl+D) można dopasować swój lub obcy kod do standardów firmowych lub do własnych przyzwyczajeń, zwiększając jego czytelność i jakość.

   

Wizualizatory danych

Mechanizm pozwalający na prezentację złożonych typów danych w czytelnej postaci podczas śledzenia programu (okna Watches i Local Variables). Domyślnie wbudowane zostały wizualizatory dla typów daty/czasu (TDateTime) i dla list napisów (TStrings)

   

Debugowanie aplikacji wielowątkowych

Testowanie aplikacji działającej w wielu równoczesnych wątkach jest trudnym zadaniem, które mogą ułatwić nowe funkcje debuggera: nazywanie wątków, analiza stanu wątków i zarządzanie nimi oraz możliwość ustawiania pułapek tylko dla wybranego "nazwanego" wątku

   

Tworzenie aplikacji dotykowych

Łatwe dostosowywanie istniejących aplikacji do interfejsu dotykowego, dzięki możliwości wydawania poleceń za pomocą gestów oraz dzięki gotowemu komponentowi klawiatury dotykowej. Biblioteka ponad 30 różnych gestów oraz możliwość tworzenia własnych.

   

Nowości języka Delphi

W pełni obiektowy mechanizm informacji o typach języka Delphi (RTTI). Jest łatwy w użyciu oraz pozwalający uzyskać więcej informacji. Nowością są również adnotacje (Custom Attributes), które pozwalają opisać klasy i ich pola, a następnie automatycznie je przetwarzać.

   

Nowe możliwości dbExpress

Pełne wsparcie komponentów DBX dla serwera Firebird. Zaktualizowane i zoptymalizowane sterowniki dla Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL

 

Nowe funkcje DataSnap

Wsparcie dla: callbacks i filtrowania, oraz dla standardów HTTP, REST i JSON

 

2009

Funkcje wprowadzone w wersji 2009 (dostępne w najnowszej wersji).

Unicode

Wsparcie dla uniwersalnego kodowania napisów w standardzie Unicode. Przystosowano wizualne kontrolki, komponenty, bibliotekę VCL i RTL oraz samo środowisko programisty. Dzięki Unicode aplikacja potrafi przetwarzać każde dane w bez względu na język w jakim są one zapisane.

   

Nowy interfejs graficzny - Ribbon Control

Komponent pozwala budować aplikacje, które zamiast klasycznego menu i paska ikon, będą zbudowane w postaci Wstęgi (ang. Ribbon Control) znanej między innymi z nowego pakietu Office. Układ graficzny oparty o wstęgę jest zgodny z aktualnymi regułami budowy ujednoliconego interfejsu aplikacji dla systemu Windows.

   

Zaktualizowane i nowe komponenty VCL

Nowe kontrolki (BalloonHint, ButtonedEdit, CategoryPanelGroup, and LinkLabel) oraz aktualizacja podstawowych kontrolek do rozszerzeń systemu Windows XP i nowszych (Button, Edit, ListView, itd.). Obsługa formatu PNG w całej bibliotece VCL. Dalsze dostosowywanie kontrolek do interfejsu tematycznego XP/Aero

   

Język Delphi: typy generyczne i anonimowe metody

Nowe możliwości języka Delphi pozwalają skorzystać z elastycznych typów generycznych. Metody anonimowe pozwalają definiować zmienne i parametry proceduralne bezpośrednio w miejscu ich użycia. Nowości te upraszczają kod aplikacji i pozwalają w łatwiejszy sposób wielokrotnie używać ten sam kod.

   

Uaktualniony Transltion Manager

Ulepszone zarządzanie tłumaczeniami językowymi. Menadżer tłumaczeń pozwala na jeszcze wygodniejsze tłumaczenie interfejsu aplikacji w kilku językach. Dodatkowo pozwala na tworzyć i zarządzać repozytorium tłumaczeń.

   

Nowy Resource Manager

Menadżer zasobów pozwala na łatwiejsze zarządzanie elementami dodawanymi do kodu aplikacji. Wizualny edytor pozwala w prosty sposób dodawać, usuwać i poprawiać zasoby aplikacji oraz kontrolować wszystkie zasoby bez wychodzenia z IDE.

   

Zarządzanie opcjami budowania dla Delphi

Menadżer buildów pozwala zdefiniować kilka konfiguracji budowy aplikacji i w prosty sposób je przełączać w oknie menadżera projektu. Zapewnia pełniejsze wsparcie przy tworzeniu wielu konfiguracji buildów

   

Nowa wersja DataSnap

Od nowa zbudowany DataSnap dostarcza mocne, elastyczne i niezależne od warstwy COM rozwiązanie do udostępniania zbiorów danych oraz tworzyć metody przez serwer aplikacyjny.

 

Modelowanie UML

Pełne wsparcie dla UML, w tym tworzenie diagramów sekwencji, współpracy, stanów, wdrożenia, przypadków, użycia, aktywności oraz komponentów.

 

2007

Funkcje wprowadzone w wersji 2007 (dostępne w najnowszej wersji).

Wsparcie dla Windows Vista

Aplikacja i kontrolki Delphi w szerszym zakresie wykorzystują interfejsów tematycznych systemu Windows, co pozwala ujednolicić wygląd aplikacji zgodnie ze standardami wprowadzanymi przez nowy system operacyjny. Komponenty VCL wspierają "Vista Aero Glassing Effects" (przezroczystość) oraz nowe możliwości systemu Vista

   

MS Build - zarządzanie buildami

Wykorzystanie "silnika" MS Build upraszcza zarządzanie skomplikowanymi projektami.

   

InstallAware - nowy pakiet instalacyjny

Nowy pakiet do tworzenia programów instalacyjnych, który pozwala w prosty sposób wdrażać rozbudowane aplikacje. Dzięki dodatkowym opcjom instalacji i aktualizacji przez WWW programiści dostają nowe możliwości.

   

Aplikacje Web w technologii AJAX

VCL for Web pozwala na szybko i sposób wizualny tworzyć interaktywne aplikacje Web 2.0, to znaczy działające asynchronicznie w technologii AJAX. Tworzenie aplikacji Web-wych i okienkowych jest bardzo podobne i może wykorzystywać ten sam kod i te same moduły danych. Aplikacje Web-owe wykorzystują serwery WWW oraz przeglądarki internetowe.

 

Nowy dbExpress IV

Technologia dbExpress w wersji 4 została od nowa przebudowana i przepisana. Nowa architektura DBX4 umożliwia szybkie tworzenie połączeń z bazami danych i dostarcza wsparcie dla najnowszych wersji popularnych baz SQL: InterBase, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Informix, IBM DB2, Sysbase.

 

Modelowanie w UML-u

Wbudowany moduł Together pozwala tworzyć diagramy UML, w tym miedzy innymi: diagram sekwencji, współpracy, stanów, wdrożenia, przypadków użycia, aktywności oraz diagram komponentów.

 

2006

Funkcje wprowadzone w wersji 2006 (dostępne w najnowszej wersji).

Szablony Live Templates

Aktywne szablony (bloki kodu). Poza pasywnym tekstem zawierają aktywne pola, która pozwalają w szybszy sposób dostosować szablon do konkretnego miejsca użycia.

   

Nowe funkcje edytora kodu

Inteligentne uzupełnienie bloków przewiduje i poprawnie zamyka bloki kodu w trakcie jego powstania. Pasek Zmian umieszczony na lewej krawędzi okna kodu informuje kolorem, które linie zostały zmienione od początku uruchomienia środowiska oraz innym kolorem zmienione i nie zapisane na dysku linie.

   

Prowadnice Designer Guidelines

Prowadnice z automatycznym wyrównaniem do krawędzi, tekstu i marginesów (guidelines).

   

Komponenty FlowPanel i GrindPanel

Komponenty FlowPanel i GrindPanel dla projektowania formularzy z automatycznym pozycjonowaniem, podobnie jak w języku HTML.

   

Nowe możliwość testowania aplikacji.

Rozszerzalne wyniki obliczeń, podpowiedzi i podgląd zmiennych. Rozszerzony podgląd wątków, zmiennych, CPU, FPU i modułów. Tabele symboli - selektywne ładowanie. Rozbudowany zdalny debugger.

   

Ekspolorator danych dla połaczeń dbExpress

Data Explorer teraz pozwala dodać połączenia dbExpress, przeglądać zawartość tabel i strukturę danych bezpośrednio w IDE oraz przeciągać techniką drag-and-drop połaczenia, tabele i procedury na formatkę, co powoduje wstawienie odpowiednich komponentów DBX.