PLATFORMY
OBSZARY
Możliwości licencjonowania narzędzi Embarcadero

Wyzwania w obszarze licencjonowania

W obszarze licencjonowania oprogramowania, organizacje chcą maksymalizować elastyczność i możliwość zarządzania posiadanymi zasobami przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów z tym związanych.

Elastyczność dla przedsiębiorstw oznacza możliwość korzystania z posiadanego programowania w każdym miejscu, w każdym czasie, na każdym komputerze przez uprawnionego do tego użytkownika. Zarządzanie licencjami obejmuje potrzebę kontroli, prowadzenia audytów i dostarczania raportów na temat ich wykorzystania. Przedsiębiorstwa mogą sprawować kontrolę odnośnie nadawania uprawnień do korzystania z danego oprogramowania, jak też mieć możliwość określenia godzin swobodnego do niego dostępu (np. od godziny 9.00 do 17.00). Mogą także rezerwować licencje dla określonego użytkownika w celu zagwarantowania mu dostępu do oprogramowania w momencie, kiedy będzie mu potrzebne. Dodatkowo, konieczność zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami prawnymi wymaga nałożenia dodatkowych wymogów i ograniczeń odnośnie śledzenia dostępu do oprogramowania.


Licencjonowanie i wdrażanie rozwiązań Embarcadero

Firma Embarcadero oferuje szeroki wachlarz różnych opcji licencjonowania dzięki którym przedsiębiorstwa mogą łatwiej zarządzać posiadanym oprogramowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom końcowym optymalny dostęp do narzędzi których potrzebują. Licencja typu Workstation jest idealna dla indywidualnych użytkowników; licencje typu Network-Based Named oraz Concurrent są elastycznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami dla przedsiębiorstw mającymi wielu użytkowników, którym chcą zapewnić możliwość współdzielenia i zarządzania określoną liczbą licencji. Embarcadero posiada różne metody licencjonowania, które będą spełniały oczekiwania i wymogi zarówno indywidualnych użytkowników, jak też dużych przedsiębiorstw:

Workstation

Licencja typu Workstation jest przypisana do konkretnego komputera ("node-lock") lub jednego określonego użytkownika ("named user"). Wersja licencji node-locked Workstation może być zainstalowana wyłącznie na jednym komputerze i nie może być stosowana równolegle. Licencja typu named user Workstation jest przypisana do konkretnej osoby (oznaczonego użytkownika) i może być wykorzystywana tylko przez niego. Licencje Workstation są wygodnym rozwiązaniem dla użytkowników którzy potrzebują kopii oprogramowania dostępnej na swoim komputerze przez cały czas. Użytkownicy licencji Workstation muszą stworzyć swoje konto na portalu Embarcadero Developer Network aby zarejestrować swój produkt. Licencje Workstation nie wymagają zainstalowania serwera licencji (license Server).

Licencje Network Named User

Licencja typu Network Named User, podobnie jak licencja Workstation jest przypisywana konkretnej osobie. Różnica polega na tym, iż licencje tego typu są zarządzane w sieci przy wykorzystaniu AppWave. Administrator instaluje AppWave w centralnej lokalizacji w sieci i prowadzi wykaz użytkowników „Network Named Users” którzy są uprawnieni do korzystania z produktu. Uprawniony użytkownik ma zagwarantowany dostęp do licencji w każdym momencie lub do momentu kiedy administrator cofnie mu nadane uprawnienia. Ta opcja licencji ma wiele korzyści, w tym możliwość centralnego zarządzania, szybki i łatwy dostęp do zasobów i blokowanie takiego dostępu, jak również zarządzanie zasobami obejmujące raportowanie wykorzystania zasobów.

Network Concurrent

Licencje typu Network Concurrent są zarządzanie przez AppWave. Licencje dają użytkownikom elastyczność korzystania z każdego produktu Embarcadero, przy czym są „uruchamiane” tylko wtedy, kiedy produkt jest używany. Ta opcja licencji śledzi liczbę jednoczesnych użytkowników korzystających z produktu. Jeśli liczba równoległych użytkowników przekroczy liczbę zakupionych licencji, każda następna osoba która chce uruchomić program nie otrzyma do niego dostępu. Licencje Network Concurrent obejmują wyłącznie terytorium (obszar) na którym zostały zakupione. Ogólnoświatowe umowy licencyjne mogą być zawierane na podstawie specjalnych umów. Więcej informacji można uzyskać w BSC Polska.


AppWave

AppWave jest technologią pozwalającą na dostarczanie aplikacji desktopowych użytkownikom pracującym w systemie Windows w sposób równie wygodny i elastyczny jak w urządzeniach mobilnych. Dzięki AppWave, administrator jest w stanie oszczędzić wiele godzin na ręcznym śledzeniu i analizowaniu zachowań użytkowników którzy potrzebują (lub nie potrzebują) korzystać z licencji na oprogramowanie. Może łatwo przydzielać oraz odbierać prawa związane z licencjami użytkownikom w zależności od wykonywanych przez nich zadań. Rozwiązanie AppWave współpracuje z produktami Embarcadero , popularnymi oprogramowaniem komercyjnym oraz tworzonymi na wewnętrzne potrzeby firm aplikacjami Windows.

Zobacz ulotkę Embarcadero AppWave


Embarcadero All-Access

Embarcadero All-Access jest modelem licencyjnym opartym o różne poziomy członkostwa (4 rodzaje) gwarantującym dostęp do wszystkich zasobów oprogramowania w zależności od wybranego poziomu, jak też pełne wsparcie oraz usługę Subscription przez cały okres obowiązywania aktywnego członkostwa (odnawianego co roku). Do każdego poziomu członkostwa All-Access można stosować takie same sposoby licencjonowania: Workstation, Networked Named oraz Network Concurrent. Licencje All-Access nie są ograniczone czasowo i nie ograniczają swobody korzystania, instalowania i odinstalowania narzędzi pomimo faktu, iż roczne członkostwo All-Access nie zostało odnowione. Licencje All-Access są zarządzane z poziomu AppWave.


Inne opcje licencyjne

Niektóre produkty Embarcadero oferują czasowe lub nieograniczone czasowo licencje. Prosimy o kontakt z BSC Polska w celu poznania szczegółów.