WAŻNE INFORMACJE
Materiały konferencyjne - Premiera RAD Studio XE2

O konferencji

Dziękujemy Państwu za udział w konferencjach po¶więconych najnowszym narzędziom programistycznym Embarcadero z rodziny XE2 (RAD Studio, Delphi, C++Builder, RadPHP, Prism). Na przestrzeni dwóch tygodni przygotowali¶my dla Państwa pokazy w 5 miastach: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, w których uczestniczyło ponad 500 programistów .

Materiały konferencyjne - prezentacje oraz dema pokazywane podczas wykładów

Pierwszy wykład

  • Wprowadzenie do RAD Studio XE2
  • 64-bity. Nowo¶ci VCL-a i RTL-a. DataSnap i Cloud. Aplikacje mobilne w RAD Studio XE2.

Prezentacja PDF: Wprowadzanie do RAD Studio XE2 - do pobrania

Prezentacja PDF: Wykład 1 - do pobrania

Drugi wykład

  • FireMonkey (Windows & OS X). Live Bindings
  • Podsumowanie

[PDF] Prezentacja: Wykład 2 - do pobrania

[PDF] Prezentacja: Podsumowanie - do pobrania

Przykłady

OSVersionApp Sprawdzanie wersji i parametrów systemu operacyjnego. Kod działaj±cy na wielu platformach systemowych
Animation MultiPlatform Animacje 2D I 3D FireMonkey. Aplikacja działaj±ca na różnych platformach: Win32, Win64, Mac OS X oraz iOS
Balls Of Fire Renderowana trójwymiarowa scena: kostka z animowanymi kulami pokrytymi teksturami wraz z ustawionym ¶wiatłem.
Controls Demo FireMonkey. Pokaz różnych możliwo¶ci kontrolek dostępnych na nowej platformie interfejsu graficznego.
Data Cube FireMonkey. Trójwymiarowa kostka edycji danych. Demonstracja płaskich kontrolek 2D umieszczonych w trójwymiarowej przestrzeni
Animation Demo HD FireMonkey. Demonstracja silnika animacji różnych własno¶ci kontrolek FMX: pozycja, rotacja, wielko¶ć, przezroczysto¶ć, kolor.
Fire Flow FireMonkey. Zaawansowane animacje oraz efekty platformy FMX wykorzystane do budowy przewijanej kolekcji zdjęć
Multi Language FireMonkey. Demonstracja mechanizmu zmiany języka w kontrolkach
Shader Filters FireMonkey. Przegl±d dostępnych filtrów graficznych.
LiveBindings LiveBindings. Kilka przykładów demonstruj±cych sposoby działania oraz możliwe zastosowania mechanizmu wi±zania.
Grid Slider Animowany grid FireMonkey z danym dostarczonym przez LiveBindings
TeeChart FireMonkey Komponent TeeChart opracowany dla platformy FireMonkey poł±czony ze zbiorem danych przez LiveBindings
FMX Modern GUI Przykładowy, nowoczesny interfejs aplikacji biznesowej z wykorzystaniem kontrolek, animacji i efektów FireMonkey
Fish Fact 3D Wyzwól się z grida! Przykładowa aplikacja danych o rybach 3D

Dodatkowe materiały

Wersja testowa

VIDEO

CodeRage VI - bezpłatna techniczna konferencja on-line (17 - 21 paĽdziernika)