Rozwizanie do szybkiego tworzenia natywnych aplikacji Windows

Delphi jest wizualnym rodowiskiem programistycznym typu RAD dla programistw aplikacji i rozwiza bazodanowych. Pozwala na szybkie tworzenie wydajnych i atwych w utrzymaniu aplikacji

Elementy wymienione poniżej obejmują wybrane funkcjonalności dostępne w środowisku Delphi 2010, a wprowadzone w tej lub we wcześniejszych wydaniach Delphi. Tabela pozwala na porównanie najnowszej wersji ze starszymi, na przykład programista aktualizujący Delphi 2006 może sprawdzić ie tylko jakie najnowsze funkcje dostanie w pakiecie 2010, ale również inne funkcje, które otrzyma i które zostały wprowadzone w Delphi 2009 i Delphi 2007.

Funkcje wprowadzone w wersji 2010

  IDE Insight

Kontekstowe wyszukiwanie w IDE. Ułatwienie dostępu do komponentów i ich własności, do opcji projektu lub środowiska oraz do poleceń menu. Okno IDE Insight umożliwia błyskawiczne odnalezienie potrzebnej funkcji.

  Formater kodu

Automatyczne formatowanie kodu źródłowego z rozbudowanymi możliwościami dostosowania do potrzeb programisty.

  Wizualizatory danych

Mechanizm pozwalający na prezentację złożonych typów danych w czytelnej postaci podczas śledzenia programu (okna Watches i Local Variables). Domyślnie wbudowane zostały wizualizatory dla typów TDateTime i TStriTstrings

Debugowanie aplikacji wielowątkowych

Do uzupełnienia

  Tworzenie aplikacji dotykowych

Łatwe dostosowywanie istniejących aplikacji do interfejsu dotykowego, dzięki możliwości wydawania poleceń za pomocą gestów oraz dzięki gotowemu komponentowi klawiatury dotykowej. Biblioteka ponad 30 różnych gestów oraz możliwość tworzenia własnych.

  Inne rozszerzenia i nowości IDE

Nowe wyszukiwanie w oknie kodu. Nowy mechanizm zarządzania ostatnio otwartymi projektami.

  Nowe możliwości dbExpress

Pełne wsparcie komponentów DBX dla serwera Firebird. Zaktualizowane i zoptymalizowane sterowniki dla Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL

  Nowe funkcje DataSnap

Wsparcie dla: callbacks i filtrowania, oraz dla standardów HTTP, REST i JSON

Funkcje wprowadzone w wersji 2009 i dostępne w najnowszej wersji.

  Unicode

Wsparcie dla uniwersalnego kodowania napisów w standardzie Unicode. Przystosowano wizualne kontrolki, komponenty, bibliotekę VCL i RTL oraz samo środowisko programisty. Dzięki Unicode aplikacja potrafi przetwarzać każde dane w bez względu na język w jakim są one zapisane.

  Nowy interfejs graficzny - Ribbon Control

Komponent pozwala budować aplikacje, które zamiast klasycznego menu i paska ikon, będą zbudowane w postaci Wstęgi (ang. Ribbon Control) znanej między innymi z nowego pakietu Office. Układ graficzny oparty o wstęgę jest zgodny z aktualnymi regułami budowy ujednoliconego interfejsu aplikacji dla systemu Windows.

  Zaktualizowane i nowe komponenty VCL

Nowe kontrolki (BalloonHint, ButtonedEdit, CategoryPanelGroup, and LinkLabel) oraz aktualizacja podstawowych kontrolek do rozszerzeń systemu Windows XP i nowszych (Button, Edit, ListView, itd.). Obsługa formatu PNG w całej bibliotece VCL. Dalsze dostosowywanie kontrolek do interfejsu tematycznego XP/Aero

  Typy generyczne i anonimowe metody

Nowe możliwości języka Delphi pozwalają skorzystać z elastycznych typów generycznych. Metody anonimowe pozwalają definiować zmienne i parametry proceduralne bezpośrednio w miejscu ich użycia. Nowości te upraszczają kod aplikacji i pozwalają w łatwiejszy sposób wielokrotnie używać ten sam kod.

  Serwer Blackfish SQL (z prawem do dystrubcji)

Nowy serwer baz danych Blackfish SQL (z licencją darmowego )

  Uaktualniony Transltion Manager

Ulepszone zarządzanie tłumaczeniami językowymi. Menadżer tłumaczeń pozwala na jeszcze wygodniejsze tłumaczenie interfejsu aplikacji w kilku językach. Dodatkowo pozwala na tworzyć i zarządzać repozytorium tłumaczeń.

  Nowy Resource Manager

Menadżer zasobów pozwala na łatwiejsze zarządzanie elementami dodawanymi do kodu aplikacji. Wizualny edytor pozwala w prosty sposób dodawać, usuwać i poprawiać zasoby aplikacji oraz kontrolować wszystkie zasoby bez wychodzenia z IDE.

  Zarządzanie opcjami budowania dla Delphi

Menadżer buildów pozwala zdefiniować kilka konfiguracji budowy aplikacji i w prosty sposób je przełączać w oknie menadżera projektu. Zapewnia pełniejsze wsparcie przy tworzeniu wielu konfiguracji buildów

  Nowa wersja DataSnap

Od nowa zbudowany DataSnap dostarcza mocne, elastyczne i niezależne od warstwy COM rozwiązanie do udostępniania zbiorów danych oraz tworzyć metody przez serwer aplikacyjny.

  Modelowanie UML

Pełne wsparcie dla UML, w tym tworzenie diagramów sekwencji, współpracy, stanów, wdrożenia, przypadków, użycia, aktywności oraz komponentów.

Funkcje wprowadzone w wersji 2007 i dostępne w najnowszej wersji.

Wsparcie dla Windows Vista

Aplikacja i kontrolki Delphi w szerszym zakresie wykorzystują interfejsów tematycznych systemu Windows, co pozwala ujednolicić wygląd aplikacji zgodnie ze standardami wprowadzanymi przez nowy system operacyjny. Komponenty VCL wspierają "Vista Aero Glassing Effects" (przezroczystość) oraz nowe możliwości systemu Vista

MS Build - zarządzanie buildami

Wykorzystanie "silnika" MS Build upraszcza zarządzanie skomplikowanymi projektami.

InstallAware - nowy pakiet instalacyjny

Nowy pakiet do tworzenia programów instalacyjnych, który pozwala w prosty sposób wdrażać rozbudowane aplikacje. Dzięki dodatkowym opcjom instalacji i aktualizacji przez WWW programiści dostają nowe możliwości.

Aplikacje Web w technologii AJAX

VCL for Web pozwala na szybko i sposób wizualny tworzyć interaktywne aplikacje Web 2.0, to znaczy działające asynchronicznie w technologii AJAX. Tworzenie aplikacji Web-wych i okienkowych jest bardzo podobne i może wykorzystywać ten sam kod i te same moduły danych. Aplikacje Web-owe wykorzystują serwery WWW oraz przeglądarki internetowe.

Nowy dbExpress IV

Technologia dbExpress w wersji 4 została od nowa przebudowana i przepisana. Nowa architektura DBX4 umożliwia szybkie tworzenie połączeń z bazami danych i dostarcza wsparcie dla najnowszych wersji popularnych baz SQL: InterBase, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Informix, IBM DB2, Sysbase.

Modelowanie w UML-u

Wbudowany moduł Together pozwala tworzyć diagramy UML, w tym miedzy innymi: diagram sekwencji, współpracy, stanów, wdrożenia, przypadków użycia, aktywności oraz diagram komponentów.

Funkcje wprowadzone w wersji 2006

Szablony Live Templates

Aktywne szablony (bloki kodu). Poza pasywnym tekstem zawierają aktywne pola, która pozwalają w szybszy sposób dostosować szablon do konkretnego miejsca użycia.

Nowe funkcje edytora kodu

Inteligentne uzupełnienie bloków przewiduje i poprawnie zamyka bloki kodu w trakcie jego powstania. Pasek Zmian umieszczony na lewej krawędzi okna kodu informuje kolorem, które linie zostały zmienione od początku uruchomienia środowiska oraz innym kolorem zmienione i nie zapisane na dysku linie.

Prowadnice Designer Guidelines

Prowadnice z automatycznym wyrównaniem do krawędzi, tekstu i marginesów (guidelines).

Komponenty FlowPanel i GrindPanel

Komponenty FlowPanel i GrindPanel dla projektowania formularzy z automatycznym pozycjonowaniem, podobnie jak w języku HTML.

Nowe możliwość testowania aplikacji.

Rozszerzalne wyniki obliczeń, podpowiedzi i podgląd zmiennych. Rozszerzony podgląd wątków, zmiennych, CPU, FPU i modułów. Tabele symboli - selektywne ładowanie. Rozbudowany zdalny debugger.

Ekspolorator danych dla połaczeń dbExpress

Data Explorer teraz pozwala dodać połączenia dbExpress, przeglądać zawartość tabel i strukturę danych bezpośrednio w IDE oraz przeciągać techniką drag-and-drop połaczenia, tabele i procedury na formatkę, co powoduje wstawienie odpowiednich komponentów DBX.