ďťż
WAĹťNE INFORMACJE
Embarcadero Tech Notes

Maszynka do wyszukiwania artykułów


Tech Notes: Delphi Unicode Migration for Mere Mortals: Stories and Advice from the Front Lines
(Migracja Delphi Unicode dla śmiertelników: Opowieści i porady z pierwszej linii frontu)
Autor: Cary Jensen, Jensen Data Systems, Inc.
Produkty: C++Builder, Delphi, RAD Studio
White Paper: Building an Enterprise Metadata Repository
(Tworzenie korporacyjnego repozytorium meta danych)
Autor: Ron Lewis, CDO Technologies
Produkty: DB Optimizer, ER/Studio, JBuilder
Tech Notes: New Tools for Faster SQL Tuning and Analysis
(Nowe narzędzia do szybszego optymalizowania i analizowania kodu SQL)
Embarcadero Technologies
Produkty: DB Optimizer
White Paper: Forrester Total Economic Impact (TEI) Study of Embarcadero DBArtisan
(Raport Total Economic Impact firmy Forrester opracowany dla rozwiązania Embarcadero DBArtisan)
Autor: Forrester Consulting
Analitycy z firmy Forrester oszacowali wpływ finansowy oraz możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu z inwestycji (ROI) związane z wdrożeniem rozwiązania DBArtisan.
Produkty: DBArtisan
Tech Notes: Setting up IIS on Windows 7 to Build Web Services with RAD Studio 2010
(Konfiguracja usług IIS w Windows 7 przy tworzeniu Usług Sieciowych z wykorzystaniem RAD Studio 2010)
Embarcadero Technologies
Produkty: RAD Studio
Viewpoint: Top Five Reasons to Migrate from CA AllFusion ERwin Data Modeler to Embarcadero ER/Studio)
(Pięć powodów migracji z CA AllFusion ERwin Data Modeler do Embarcadero ER/Studio
Embarcadero Technologies
Produkty: ER/Studio
Tech Notes: Embarcadero RAD Studio 2010: UML and Audits and Metrics: Not the Old UML!
(Embarcadero RAD Studio 2010: UML, Audyty, Metryki: Koniec ze starym UML! )
Autor: Michael Rozlog Sr. Director of Delphi Solutions
Produkty: ER/Studio
Tech Notes: Taking the Sting Out of Licensing
(Optymalnie wykorzystując posiadane licencje)
Autor: Jeff Anders, Embarcadero Technologies
Produkty: All-Access
Tech Notes: Performance Tuning Essentials for Java
( Podstawy optymalizacji wydajności dla Javy)
Autor: Al F. Mannarino, Embarcadero Technologies
Produkty: J Optimizer
Tech Notes: Managing Java EE Performance with Embarcadero's J Optimizer Request Analyzer
(Zarządzanie wydajnością Java EE z wykorzystaniem Embarcadero J Optimizer Request Analyzer)
Autor: F. Mannarino, Embarcadero Technologies
Produkty: J Optimizer
Tech Notes: InterBase SMP 2009; The Ideal Embedded Database
(InterBase SMP 2009; Idealna baza wbudowana)
by Embarcadero Technologies
Produkty: InterBase
Tech Notes: InterBase SMP: Proven, Low-Cost Database for Your Business
(InterBase SMP: Sprawdzona, Ekonomiczna Baza Danych dla Twojego Biznesu )
Embarcadero Technologies
Produkty: ER/Studio, ER/Studio Enterprise Portal
Tech Notes: Delphi in a Unicode World
(Delphi w świecie Unicode )
by Nick Hodges
Produkty: Delphi, RAD Studio
Viewpoint: Performance Optimization: Extending the IT Infrastructure
(Optymalizacja wydajności: Rozszerzanie infrastruktury IT)
Optymalizowanie wydajności systemów z wykorzystaniem metod Prevent, Find i Fix
Embarcadero Technologies
Produkty: DB Optimizer, J Optimizer, Performance Center, Schema Examiner
Tech Notes: Faster SQL Profiling for Better Database Performance
(Szybsza optymalizacja kodu SQL - większa wydajność baz danych)
Embarcadero Technologies
Produkty: DB Optimizer
Tech Notes:Role-Based Benefits of Buying and Using ER/Studio Enterprise Portal
(Korzyści z podejścia opartego na rolach na przykładzie korzystania z ER/Studio Enterprise Portal)
Greg Keller, Embarcadero Technologies
Produkty: ER/Studio, ER/Studio Enterprise Portal
InterBase SMP: Safeguarding Your Data from Disaster
(InterBase SMP: Chroń swoje dane przez zniszczeniem)
Embarcadero Technologie
Produkty: InterBase
Everything PHP Developers Need to Be Productive
(Wszystko czego programiści PHP potrzebują do wydajnej pracy)
Wprowadzenie do Delphi for PHP 2.0
Autor: Andreano Lanusse, Embarcadero Technologies
Produkty: Delphi for PHP
Tech Notes: JBuilder, Back in the Swing
(JBuilder - Swing na nowo)
Autor: Al Mannarino, Embarcadero Technologie
Produkty: JBuilder
Tech Notes: Comparison Strategy Guide: Infoworld's Java IDE of the Year Takes on the Bext That the Industry Has to Offer
(porównanie strategii rozwoju środowisk Java IDE: Narzędzie roku Java IDE wg. magazynu Infoworld)
Autor: InfoWorld
Produkty: JBuilder
Tech Notes: Reducing the Time and Costs Associated with Sarbanes-Oxley Compliance
(Ograniczając czas i koszt związany z kompilacją Sarbanes-Oxley Compliance)
Wykorzystanie współczesnych narzędzi do zarządzania bazami danych upraszcza i przyspiesza kompilacje SOX
Embarcadero Technologies
Produkty: Change Manager, DBArtisan, ER/Studio, Rapid SQL
White Paper: Ensuring Personally Identifiable Information (PII) Security within U.S. Government Agencies
(Zapewnienie bezpieczeństwa informacji osobistych w agencjach rządowych w Stanach Zjednoczonych)
Wykorzystanie narzędzi do zarządzania danymi pozwala na zapewnienie zgodności z FISMA oraz Privacy Act
Embarcadero Technologies ze wsparciem ze strony Rona Lewisa, Senior Security Analyst, CDO Technologies
Podsumowanie: Wiele różnych organizacji zbiera i przechowuje informacje osobiste (Personally Identifiable Information - PII), poczynając od banków i szpitali a kończąc na przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Opracowanie wskazuje w jaki sposób oprogramowanie Embarcadero Technologies może pomóc agencjom rządowym USA i służbom realizować jedne z najważniejszych obostrzeń odnoszących się do danych osobowych zawartych w systemach baz danych oraz zgodności z wymaganiami FISMA.
Produkty: Change Manager, DBArtisan, ER/Studio, Rapid SQL
Tech Notes: Ten Ways to Save An Hour A Day
(Dziesięć sposobów na oszczędzenie godziny każdego dnia)
Autor: Greg Keller, Embarcadero Technologies
Produkty: wszystkie
 
White Paper: The Five Things Data Architects Need to Know About Collaborating with their Business Users
(Pięć rzeczy które architekci danych potrzebują wiedzieć o sposobach współpracy z użytkownikami biznesowymi)
Pięć rzeczy które możesz zrobić już teraz aby usprawnić współpracę z biznesowymi użytkownikami
Autor: Karen Lopez, InfoAdvisors
Podsumowanie: Architekci danych lubią współpracować z innymi architektami danych posługując się swoimi własnymi procedurami oraz językiem. Potrzebują jednak rozważyć możliwość usprawnienia komunikacji i interakcji z klientami biznesowymi . Niniejszy artykuł omawia 5 podstawowych rzeczy które można zrobić już teraz w celu usprawnienia współpracy z biznesowymi użytkownikami .
Produkty: ER/Studio, ER/Studio Enterprise Portal
White Paper: Streamlini g Offshore Java Development
(Usprawnianie programowania Java na zasadach offshoreingu)
Wykorzystanie JBuildera to do sprostania czterem głównym wyzwaniom programowania na zasadach offshoreingu: jakości aplikacji, wydajności aplikacji, współpracy rozproszonych zespołów oraz produktywności
Embarcadero Technologies
Produkty: JBuilder
Tech Notes: Faster Application Development via Improved Database Change Management
(Szybsze tworzenie aplikacji poprzez lepsze zarządzanie zmianą w obszarze baz danych)
Integracja procesu zarządzania zmianą w bazach danych z programowaniem aplikacji ogranicza liczbę błędów, wielokrotne wykonywanie tych samych zadań oraz pracy związanej z testami.
Embarcadero Technologies
Produkty: Change Manager
Tech Notes: A Tour of Delphi 2009
(Przegląd nowości w Delphi 2009)
Autor: Marco Cantů
Produkty: Delphi
Tech Notes: Building User Interfaces with Delphi 2009
(Tworzenie interfejsów użytkownika w Delphi 2009)
Autor: Marco Cantů
Produkty: Delphi
Tech Notes: Delphi and Unicode
(Delphi i Unicode)
Autor: Marco Cantů
Produkty: Delphi
Tech Notes: Using New Delphi Coding Styles and Architectures
(Korzystanie z nowych styli i architektury kodu w Delphi)
Autor: Marco Cantů
Produkty: Delphi
Tech Notes: The New DataSnap in Delphi 2009
(Nowa technologia DataSnap w Delphi 2009)
Autor: Marco Cantů
Produkty: Delphi
White Paper: Steps Data Architects Should Take to Improve Developer and DBA Collaboration for an Easier Project, a Better Product and a Stronger Team
(Kroki które powinni podjąć Architekci danych w celu usprawnienia współpracy z programistami i administratorami baz danych, przyczyniając się do sprawniejszego realizowania projektów, dostarczania lepszych produktów oraz posiadania silniejszych zespołów IT)
Autor: Karen Lopez, InfoAdvisors
Podsumowanie: Twoje modele danych są genialne ... ale tylko wtedy kiedy administratorzy baz i programiści działają razem. Jak uzyskać lepsze wyniki dzięki współpracy? W swoim artykule, Karen Lopez z InfoAdvisors, Inc. omawia strategie lepszego tworzenia wsparcia dla pracy zespołowej i współpracy tak aby uzyskać większą wartość z modelowania danych.
Produkty: ER/Studio
Tech Notes: Using Database Monitoring Tools to Measure, Manage, and Prove SLA Compliance
(Wykorzystanie narzędzi do monitorowania baz danych do mierzenia, zarządzania i zapewnienia zgodności z SLA )
Embarcadero Technologies
Produkty: Performance Center
Tech Notes: RAD for the Web Reaches System i
(Rozwiązania RAD dla System i)
Przegląd Delphi/400 i Delphi/400 for PHP
Embarcadero Technologies: przy wsparciu Briana W. Kelly
Produkty: Delphi/400
Tech Notes: Why Data Warehouse Projects Fail
(Dlaczego projekty hurtowni danych upadają)
Wykorzystanie narzędzi do analizowania / badania schematów do zapewnienia wysokiej jakości otrzymywanych informacji, zgodności schematów oraz udanej realizacji projektów
Embarcadero Technologies
Produkty: Schema Examiner
White Paper: Ringing the Changes for Change Management
(Ciągłe zmiany w obszarze zarządzania zmianą)
Podsumowanie: Nowoczesne techniki zarządzania zmianą w obszarze baz danych dla administratorów systemów Sybase stają się coraz bardziej złożone. Istnieje realne zapotrzebowanie na specjalistów świadomych istnieniu coraz bardziej zaawansowanych narzędzi dostępnych na rynku.
Embarcadero Technologies
Produkty: Change Manager
Tech Notes: The High Performance DBA: Optimizing Databases for High Performance
(Wydajni administratorzy baz danych: Optymalizowanie baz danych)
Autor: Scott Walz, Embarcadero Technologies
Produkty: Rapid SQL
Tech Notes: Selecting the Right Change Management Solution
(Wybierając odpowiednie rozwiązanie z obszaru zarządzania zmianą)
Kluczowe czynniki, które należy uwzględnić podczas testowania narzędzi do zarządzania zmianą i wyborze rozwiązania dla zespołu
Embarcadero Technologies
Produkty: Change Manager
White Paper: Java Development Productivity and Quality using Eclipse: A Comparative Study of Commercial Eclipse-based IDEs
(Wydajność i jakość programowania Java z wykorzystaniem środowiska Eclipse: Porównanie komercyjnych narzędzi IDE opartych o platformę Eclipce)
Podsumowanie: Korzyści w obszarze wydajności związane z wykorzystaniem komercyjnych narzędzi Java IDE opartych o Eclipse dostarczanych przez IBM (IBM Rational Application Developer), Genuitec (MyEclipse) oraz CodeGear (JBuilder) w porównaniu z bezpłatna wersję środowiska Eclipse.
Autor: Cost Xpert Group
Produkty: JBuilder
White Paper: Managing Data Strategically
(Strategiczne zarządzania danymi)
Embarcadero Technologies w raporcie opracowanym przez IDC dla kadry zarządzającej
Podsumowanie: Popyt na elastyczne i zwinne procesy biznesowe przyczynił się do powstawania nowoczesnych przedsiębiorstw, które wymagają dynamicznej technologii informatycznej. Dynamiczne działania IT obejmują wymóg zagwarantowania na żądanie lub w czasie rzeczywistym dostępu do danych i możliwości dostarczania na zasadach JIT (just-in-time) potrzebnych do działania informacji. Oznacza to konieczność efektywnego wykorzystania wszystkich dostępnych wewnątrz organizacji informacji, które mogą być niestety obecnie blokowane lub ograniczane i spożytkowanie ich wszystkich w służcie realizacji misji przedsiębiorstwa. Zarządzanie danymi jest strategicznym zasobem w organizacji. Niniejsze opracowanie bada strategie systematycznego stosowania, wielokrotnego wykorzystania i zrozumienie danych, jak również architektury zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa danych.
Produkty: DBArtisan, Rapid SQL
Tech Notes: Migrating from Erwin to ER/Studio Data Modeling Solutions
(Migracja z Erwin do ER/Studio Data Modeling Solutions)
Embarcadero Technologies
Produkty: ER/Studio
ďťż