Rozwizanie do szybkiego tworzenia natywnych aplikacji Windows

Delphi jest wizualnym rodowiskiem programistycznym typu RAD dla programistw aplikacji i rozwiza bazodanowych. Pozwala na szybkie tworzenie wydajnych i atwych w utrzymaniu aplikacji

WAŻNE INFORMACJE
Delphi 2010®

Kluczowe właściwości Delphi:

 • Środowisko IDE typu RAD wykorzystujące technikę programowania "przeciągnij-i-upuść"
 • Ponad 250 dostępnych kontrolek VCL
 • Wsparcie dla tworzenia aplikacji z dotykowym interfejsem, reagujących na gesty użytkownika
 • Technologia dbExpress dostarcza wsparcie dla 9 głównych baz danych
 • Architektura wielowarstwowa DataSnap wspiera standardy komunikacyjne JSON, REST, HTTP, COM i XML
 • Wsparcie debugowania dla aplikacji wielowątkowych
 • UML / metryki kodu i audyty
 • Tworzenie jednego wspólnego kodu dla różnych platform: Windows 2000, XP, Vista i Windows 7

Delphi® jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej używanych środowisk programistycznych typu RAD (Rapid Application Development). Ponad 1.7 miliona programistów na całym świecie wybrało Delphi spośród innych dostępnych narzędzi. Nowa wersja Delphi znacząco przyspiesza tworzenia aplikacji typu desktop, workstation, rozwiązań internetowych oraz wspiera programowanie aplikacji wykorzystujących dotykowe interfejsy bez utraty swojej dotychczasowej wydajności. Aplikacje stworzone w Delphi są błyskawiczne w działaniu, mają spójną budową i umożliwiają korzystanie z zaawansowanych interfejsów UI. Pozwalają także na szybkie łączenie z praktycznie każdą bazą danych lub źródłem danych w przedsiębiorstwie, bezpośrednio zaraz po zainstalowaniu pakietu. Dzięki Delphi, programiści mogą:

 • RADykalnie ograniczyć czas programowania i tworzyć aplikacje Windows do 5 x szybciej w porównaniu z innymi rozwiązaniami programistycznymi
 • Skrócić drogę od prototypu aplikacji do jej finalnej postaci dzięki wizualnym narzędziom, technice "przeciągnij-i-upuść" oraz potężnej bibliotece komponentów
 • Uwolnić użytkowników końcowych od konieczności korzystania ze standardowych klawiatur dzięki otwarciu na dotykowe interfejsy

Delphi 2010 jest dostępne w 3 wersjach: Professional, Enterprise i Architect. Porównanie wersji i wskazanie różnic pomiędzy nimi jest dostępne na stronach: Product Editions oraz Feature Matrix

"Jest łatwe w obsłudze. Jest szybkie. Delphi 2010 jest oddane użytkownikowi. Możecie śmiało powiedzieć, Panowie z Embarcadero, "to jest najlepsze Delphi jakie kiedykolwiek powstało" To czysta przyjemność." "- Fabricio Pontes de Araujo, Systems Analyst and Programmer IBS - Info Business Solutions

Nowości w Delphi 2010

RAD Studio 2010 pozwala na szybszą i wydajniejszą pracę dzięki korzystaniu z ponad 120 nowych lub ulepszonych właściwości (funkcji), wspierających szybsze realizowanie i projektów i dotarcie do większej liczby użytkowników. Nowa i rozbudowana funkcjonalność pozwala na:

Ograniczenie czasu programowania dzięki nowemu IDE i debugerowi.
Nowe i ulepszone narzędzia do tworzenia kodu, debugowania i kompilowania:

 • IDE Insight ułatwia dostęp do właściwości, ustawień i komponentów
 • Formater kodu (Code formatter)
 • Wizualizatory debugowania danych (Debugger data visualizers)
 • Debugowanie aplikacji wielowątkowych
 • Kompilacja w tle
 • Eksplorator klas C++ (C++ Class Explorer)

Tworzenie aplikacji z dotykowym interfejsem.
Szybie tworzenie aplikacji z dotykowym interfejsem, rozwiązań dla komputerów typu tablet, touchpad oraz kiosków interaktywnych:

 • Biblioteka ponad 30 różnych gestów + możliwość tworzenia własnych
 • Wspierane platformy: Windows 2000, XP, Vista i Windows 7
 • Łatwe dostosowywanie istniejących aplikacji do interfejsu dotykowego
 • Klawiatura dotykowa wyświetlana na ekranie

Firebird, DataSnap i inne rozszerzenia.
Tworzenie połączeń z większą liczbą danych oraz większa liczbą architektur

 • Tworzenie połączeń z bazą Firebird
 • Zaktualizowane sterowniki dla Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL
 • funkcje callback (technologia DataSnap), filtrowanie danych, wsparcie dla standardów HTTP, REST i JSON
/